Artikel 51 vragen

MAASSLUIS | Sinds een jaar wordt op containers die op verschillende inzamelpunten in Maassluis staan, opgeroepen deze containers te benutten voor “Plastic, blik en drankenpakken”.
Bij de introductie in oktober 2015 is vastgesteld dat hiervoor een uitbreiding van extra ondergrondse containers nodig was of vaker legen van bestaande containers. Dit om te voorkomen dat er afvalzakken naast de containers
worden gezet, omdat de containers vol zijn. De opvangcapaciteit van deze inzamelcontainers lijkt na een jaar op veel plaatsen nog steeds te gering voor de grotere hoeveelheden waardoor er nu binnen enkele dagen na leging weer aangeboden afval naast de containers wordt geplaatst.

Bijgesloten foto’s geven daarvan een voorbeeld.

Naar aanleiding hiervan stelt de fractie van de VSP Maassluis de volgende vragen confrom artikel 51 van het Reglement van Orde.

1. Op basis van welke gegevens is in 2015 de noodzakelijke capaciteit vastgesteld van de containers voor plastic, blik en drankverpakkingen.
2. Zijn de op basis van de destijds berekende capaciteit benodigde containers inmiddels allemaal geplaatst?
3. Welke mogelijkheden benut u om regelmatig vast te stellen of de bestaande capaciteit voldoende is?
4. Welke conclusies trekt u uit de tot nu toe opgedane ervaringen?
5. Welke mogelijkheden zijn er om op korte termijn een capaciteitsprobleem op te vangen?
6. Welke mogelijkheden zijn er om een capaciteitsprobleem tussentijds op te vangen met vaker legen van de containers?

 

vsp-ar51-vuilnis1

 

vsp-ar51-vuilnis2


 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

  1. ton
    11 oktober 2016 at 12:42

    Bij het Sparrendal is dit ook regelmatig het geval, hee…dat rijmt.
    Geeft ergernis; mensen gaan nu hun plastic/blik maar bij het reguliere afval dumpen.
    Misschien is dat de bedoeling van de gemeente??