MAASSLUIS | Bij het station Maassluis-West zijn borden geplaatst, waarop wordt aangekondigd dat de bestaande fietsenstallingen bij dat station in februari zullen verdwijnen. Dit vanwege de noodzaak om ruimte te maken voor de metrobouw Hoekse Lijn, zo staat op het bord te lezen. ‘U kunt uw fiets de komende maanden plaatsen tegen de houten fietsrekken in de directe omgeving van het station’.

Naar aanleiding van deze aankondiging heeft de fractie van de VSP Maassluis de volgende vragen conform artikel 51 van het Reglement van Orde.

  1. Is er voorafgaande aan de plaatsing van de hierboven beschreven borden hierover overleg geweest met de gemeente Maassluis?
  2. Staat het college achter de gekozen oplossing om fietsen de komende maanden te plaatsen tegen de houten fietsrekken in de directe omgeving van het station?
  3. Waar zullen deze houten hekken precies worden geplaatst?
  4. Is voor het plaatsen van de houten hekken de gebruikelijke vergunningenprocedure gevolgd?
  5. Kan het college aangeven hoe de gekozen oplossing ervoor kan zorgen dat de grote hoeveelheid fietsen die dagelijks bij het station wordt geplaatst, op een passende wijze kan worden gestald? Daarbij gaat het om veiligheid en het zo veel mogelijk schadevrij stallen.
  6. Is het bij de tijdelijke oplossing ook mogelijk om afgesloten fietskluizen te huren?
  7. Komen er bij het nieuwe station Maassluis-West voldoende voorzieningen voor het stallen van fietsen met tenminste dezelfde kwaliteit als de huidige voorziening?
  8. Wanneer kan de definitieve nieuwe fietsenstalling in gebruik worden genomen?
  9. Wil het college bevorderen dat op de website van de Hoekse Lijn zo snel mogelijk ook actuele informatie over fietsenstallingen wordt geplaatst?
Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt