MAASSLUIS | In de vergadering van de raadscommissie van dinsdag j.l. is gesproken over het voorstel om de verwerking van het restval te gunnen aan AVR. Dit voorstel roept diverse vragen op bij de fractie van de VSP. De VSP stelt vast dat de uitspraak over nascheiden door AVR juist volledig in lijn is met de strekking van de door de toenmalige wethouder ontraden motie die daar om vroeg.


Fractievoorziter Ton Luijendijk voerde daarom onderstaande aan:

Allereerst neem ik u mee naar de derde alinea waarin staat dat nascheiding geen onderdeel uitmaakt van de overeenkomst, ik citeer.

“Het eisen van nascheiding bracht een groot risico met zich mee, ofwel geen inschrijvingen ofwel we krijgen te maken met een hoger tarief.”

► Dit duidt op een grote mate van een vooringenomenheid waar de argumenten bij gezocht zijn. Het zijn namelijk allebei veronderstellingen zonder onderbouwing. Deelt de wethouder deze vaststelling?

De verrassing wordt groter lezende de volgende alinea. Op de vraag van een van de marktpartijen of nascheiden is toegestaan blijkt deze bevestigend te zijn beantwoord.  Onze vraag is dan ook, waarom komt dit konijn nu pas uit de hoed, terwijl in november bij hoog en bij laag door de wethouder werd beweert dat dit niet kon.

De AVR geeft aan, aldus het vervolg, alleen en bij voorkeur nog niet brongescheiden afval voor nascheiden te ambiëren.  De VSP stelt vast dat dit volledig in lijn is met de strekking van de door de toenmalige wethouder ontraden (…) motie die daar om vroeg.

► Waarom werd deze motie ontraden terwijl de mogelijkheid blijkbaar voluit aanwezig is?
► Is de nieuwe wethouder bereid om de ruimte en de mogelijkheden die de contracten blijkbaar bieden deze te willen benutten om ten minste een deel van de reststromen aan te bieden voor nascheiden.

► Is de wethouder met een belangrijk deel van de raad van mening dat het op dit moment niet verantwoord is grote investeringen te plegen om omgekeerd inzamelen in te voeren, alvorens nu eerst alle opties voor nascheiden te gaan onderzoeken en de raad hierover te informeren?

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

3 Reacties

 1. Aad R.
  5 februari 2020 at 14:39

  Hierin staat de VSP niet alleen, maar ja wij als Forum en enkele van de andere oppositiepartijen kunnen alleen maar beroep doen op gezond verstand.

  Wij willen nascheiding. Veel vriendelijker voor de burger dan al die bakken. Mensen hebben al moeite met afval scheiden. De coalitie denkt hen op te kunnen voeden.

  Dan kan je plastic en restafval veel beter achteraf scheiden. Wil je het beste voor de burger dan moet je nascheiden.

  Al die investeringen in extra bakken en ondergronds wordt ook steeds lastiger en duurder voor de burger en gemeente

  Maar er is nog hoop dat deze nieuwe wethouder “Eieren voor zijn geld” gaat kiezen.

  Forum voor Maassluis

  • tlpeter
   5 februari 2020 at 21:19

   De druk vanuit de burger wordt groter, het zou helpen als onderzoek onder de bewoners van Maassluis gehouden zou worden.
   Echte democratie,
   Het blijft mogelijk dat B&W over hun schaduw heen stapt, en een echt extern onderzoek laat doen.

   Met de kennis van NU, kan veel gemeenschapsgeld besparen, en aan echte problemen uitgegeven worden.

   Een optie is niet pappen en nat houden, maar eens beginnen met de APV te handhaven.

 2. Koos Hofman
  5 februari 2020 at 12:14

  Ik zou als burger wel eens willen weten wat voor financiële consequenties dit gedoe over het al of niet verder scheiden van het afval heeft. Dat kan ik nergens in de stukken terugvinden. De tarieven zijn voor dit jaar ( t.o.v. 2019 ) al met ruim 20% gestegen, van € 427,80 naar € 457,80 bijna € 35,- per maand. Ik vrees dat het met debacles alleen maar erger wordt. Als andere gemeenten er al weer van af stappen omdat het in de praktijk niet blijkt te werken, moet Maassluis er dan aan beginnen?