MAASSLUIS | In het actualiteiten halfuur van 9 februari jl  – inmiddels 9 weken geleden – stelde de VSP het zogenaamde borreltje in de gemeenschapsruimte van de seniorenhuizen aan de orde. Wij drongen aan op een verruiming van de mogelijkheden voor deze specifieke plaatsen waar senioren voor de gezelligheid elkaar opzoeken en verblijven. Deze gemeenschapsruimten op één lijn plaatsen en onder hetzelfde regime behandelen als sportkantines, is wat de VSP betreft onnodig en onwenselijk.

Een aanpassing in de drank en horeca verordening is hiervoor benodigd.

Ondanks een heldere toezegging van de kant van de burgemeester, hier binnen redelijke termijn op te reageren, mochten wij tot op heden het antwoord van het college niet ontvangen. Wij betreuren zeer dat hierover zo lang moet worden gedaan, en dringen nu aan op onmiddellijke beantwoording.

De betreffende burgers – die ons hier terecht op aan spreken – hebben daar recht op.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Barry
    6 april 2016 at 11:16

    Geeft aan hoe traag het allemaal gaat. Gun die mensen hun Borreltje kom op!!! Ben voor een strenge aanpak wat betreft alc maar moet wel beetje na blijven denken. Deze mensen wonen daar en zoeken elkaar op in een gemeenschappelijke ruimte. Het is alsof je een gemeenschappelijke huiskamer heb. Zorg er wel voor dat er iemand aanwezig is met zijn of haar sociale hygiene papieren (net als in de horeca) om zo drankmisbruik te voorkomen. Als burgervader kunt u thuis ook gewoon een borreltje drinken. Gun die mensen hetzelfde.