MAASSLUIS | Op dinsdag 27 september 2016 vond het raadsdebat plaats over de ongeregeldheden in de Burgemeesterswijk die de laatste weken in verergerde mate plaatsvonden. Onderwerp was daarnaast ook het noodbevel van 4 dagen en het voorstel voor een noodverordening voor langere tijd. De raadsfracties hadden hun inbreng en gaven hun visie op wat er dient te gebeuren. De strekking van de visie is: geweld, intimidatie en vandalisme tolereren we niet. Neem structurele maatregelen.

Jan van der Maarel (VSP)

Jan van der Maarel (VSP)


 

Voorzitter

Een groep jongeren maakt nu al geruime tijd de leef- en woonomgeving rondom het Burgemeestersplantsoen onveilig en onplezierig.

LONGREADBlijkbaar voelt deze groep zich redelijk onaantastbaar en dat stemt natuurlijk alle bewoners rondom dit mooie gebied treurig en zelfs woedend.
Er is heel veel moeite en geld gestoken in het vernieuwen van de Burgemeesterswijk, met erg mooie resultaten. Zowel de woningen als het plantsoen inclusief voetbalkooi en de speelgelegenheden beloven een mooie woonomgeving.
De werkelijkheid voor de betrokken bewoners is op dit moment een stuk minder rooskleurig zoals we inmiddels weten.

Hier past wat ons betreft een stevig antwoord op.
Het kan en het mag niet zo zijn dat een kleine groep raddraaiers het woonplezier van zoveel burgers verziekt.
De antwoorden en dus de respons van de overheid zijn tot op heden niet erg overtuigend gebleken.

Een reactie van politie bij de vorige rellen van twee weken terug kwam heel erg traag. Veel te traag zoals we in deze Raad al stelden.
De Raad heeft daarop helder naar het college opdrachten verstrekt.
Wij spraken van lik op stuk én aanspraak richting de ouders.

Nu spreken we over de noodverordening die wordt ingevoerd. Deze geeft met name een aantal zaken aan, die niet zullen getolereerd. Intussen willen wij dat er ook iets gebeurt. Vandaar onze vragen.

 • Wij gaan er vanuit, maar dit is tegelijk ook een vraag aan de burgemeester, zijn de raddraaiers inmiddels met naam en toenaam bekend?
 • Zo ja, is er al een één op één contact gelegd met de ouders van deze raddraaiers?
 • Indien niet, is de burgemeester bereid om alle middelen in te zetten om de identiteit van de groep in kaart te brengen?
 • Hoe heeft het kunnen gebeuren dat gealarmeerde politie, na alle gebeurtenissen van twee weken terug, niet wist wat er speelde?
 • Heeft de burgemeester overleg gevoerd in de driehoek over dit onderwerp? Indien bevestigend, waarom leidt dit niet tot opschalen o.a. door middel van observatie en intensief volgen?
 • In de driehoek is meer dan voldoende bekend over de aanpak in Rotterdam. Is de burgemeester bereid om de sluitende aanpak die in Rotterdam is gevat in een vijfpunten aanpak toe te gaan passen?

Want voorzitter de maat is vol wat ons betreft.
De groep jongeren moet worden gereduceerd tot individuen!
Naam, toenaam en adres!
Elke aanpak is voorzien van een stok achter de deur.
Leerplicht, knijpen op de uitkering of naar school.

Ouders moeten in gesprek worden ontboden en een traject worden aangeboden dat niet kan worden geweigerd. Stel ze aansprakelijk voor het gedrag van minderjarige jongeren. Samen met woningcorporaties de gevolgen in kaart brengen voor het huurcontract van deze ouders of naar een opvoedcursus. Zij, de ouders dus, zijn een deel van het probleem en dus ook van de oplossing. Maak samen afspraken!! Lukt dat niet resteert het strafrecht.

Leidend motto: we bieden hulp maar nietsdoen is geen optie.

Meer blijvende camera-aanwezigheid op bedreigde spots met daarbij verscherpt toezicht. Geef de bewoners een grote rol en ga in overleg om in de wijk een buurtpreventiewacht te vormen of een WhatsAppgroep, maar wel met een direct contact met de politie.
Het gaat om hun buurt, om hun vrouwen en hun kinderen. Als hier vanuit de gemeenschap van de raddraaiers ook in kan worden geparticipeerd graag natuurlijk.
Samen opkomen voor leefbaarheid, en pal tegen verrotting en verloedering. Vrijheid is nooit gratis maar altijd waard om pal voor te staan.

U wilt nu het noodbevel opschalen naar een noodverordening.
Wat ons betreft is dit prima, met de kanttekening dat bovengenoemde punten voor ons leidraad behoren te zijn om snel in deze wijk tot de-escalatie te kunnen komen.

Wij willen nu snelle en doeltreffend actie zien!
Dit was wat ons betreft echt de laatste keer.
We horen graag nu op heel korte termijn welke vorderingen u maakt.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

 1. Dick.Pasterkamp.
  30 september 2016 at 09:51

  Ik geloof dat Zwarte Piet al 70 jaar rond 5 December tegenwoordig al vanaf begin November rond huppelt in Nederland 65 jaar lang geen wanklank gehoord, kinderen blij iedereen blij. Nu is er de discussie over de kleur,waar zijn wij mee bezig hebben die lieden niets anders te doen. Het is een kinder feest laat het zo blijven.
  Dick.Pasterkamp.

 2. Dick.Pasterkamp.
  30 september 2016 at 09:42

  Tot mijn verbazing lees ik in de De Schakel van deze week en ik citeer: de jongeren hadden allang onder gebracht kunnen worden in het In Blik: nauw Meneer El Hadioui dat is nauw net iets wat de omliggende bewoners niet willen. Dat is het verplaatsen van het probleem, u denkt die ouderen kunnen toch niet meer de straat op met een knuppel. Als u en de gemeente het probleem niet kunnen oplossen, dan gaan wij het probleem maar verplaatsen het zal toch niet waar zijn dat dit gebeurd. Als een politieke op komt voor de burgers worden zij terecht gewezen door de Burgemeester, want zij zaaien dan onrust,maar wat doen zij zelf geven zij de burger rust?
  Dick.Pasterkamp