VSP: In debat ‘Overlast Burgemeestersplantsoen’

Zijn de raddraaiers inmiddels met naam en toenaam bekend? Zo ja, is er al een één op één contact gelegd met de ouders van deze raddraaiers? Indien niet, is de burgemeester bereid om alle middelen in te zetten om de identiteit van de groep in kaart te brengen?