MAASSLUIS |  In het debat op dinsdag over de visie van B&W op (bestrijding van) armoede en schulden, bracht de fractie van de VSP bij monde van fractievoorzitter Ton Luijendijk het volgende naar voren.

Voorzitter,

onze gemeente staat helaas hoog in lijstjes waarop je überhaupt niet wilt voorkomen. Zo staat Maassluis in de top 10 van gemeenten met de meeste burgers die in armoede leven. Volgens de nieuwste CBS gegevens die vorige week werden gepubliceerd, heeft bijna 11% van de minderjarigen in Maassluis een armoede risico. In onze buurgemeenten Westland is dit de helft. Alle reden dus om meer werk te maken van het armoede- en schuldenbeleid. Wat dit college nu voorstelt is een grotere nadruk op preventie, maar daarmee neem je de problemen die er al zijn, niet weg. Eerder dreigt het tegendeel. Omdat het activiteitenplan meer geld vergt voor preventie gaan we schrappen in de individuele voorzieningen.

We voeren versoberingen door, schaffen de kindertoeslag af en verlagen het bedrag van de kind-pas met een kwart van 100 naar 75 euro. Daarnaast beëindigen we de vrijwilligersbijdrage en we minimaliseren de inzet op een aantal belangrijke terreinen. Bij elkaar bezuinigen we op deze manier 600.000 euro. Gevolg is, dat het tekort van 1.8 mln bij continuering van het huidige beleid, is omgebogen tot een ruimtevraag van 900.000 euro.

De inwoners die op enigerlei wijze van al deze voorzieningen gebruikmaken, krijgen 6 maanden de tijd om zich in te stellen op het wegvallen er van. Heeft de wethouder enig idee hoe dit zal uitwerken voor de individuele ontvanger? Het zijn medeburgers die zich in vaak in een zeer kwetsbare situatie bevinden, dus grote voorzichtigheid is hier op zijn plaats.

De VSP vraagt zich ook af hoe we de effectiviteit van deze beleidswijziging kunnen gaan monitoren en hoe meten we de effecten van preventie, vroeg-signalering en nazorg?

Bij de indicatoren die worden genoemd krijgen wij echt geen warm gevoel:

  • Verstevigen van preventie
  • Activerend armoede en schuldenbeleid
  • Laagdrempelige en vindbare voorzieningen.

In tegenstelling tot de harde beknottingen zijn dit boterzachte en niet of nauwelijks meetbare indicatoren. Wij maken ons daarom grote zorgen over hoe wij als raad de effecten op effectieve wijze kunnen monitoren. Kan de wethouder ons toezeggen de raad daarbij heel actueel geïnformeerd te houden?

Voorzitter,

in de commissie heeft wethouder Bronsveld iets gezegd over de betrokkenheid van het onderwijs. Waarom heeft zij ons daarbij niet geïnformeerd over het initiatief van het Fonds Schiedam-Vlaardingen. om een projectadviseur armoedebestrijding op scholen aan te trekken? Uit de vacatureomschrijving blijkt dat het Fonds een programma is gestart om projecten te ondersteunen, gericht op het voorkomen en verminderen van armoede onder kinderen in de regio. We mogen toch aannemen dat de wethouder hiervan op de hoogte is? Graag duidelijkheid hierover en wat dit in Maassluis concreet kan betekenen.© PXB

© PXB

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu