De VSP heeft kennis genomen van het Collegebesluit, de landelijke intocht van Sinterklaas dit jaar in Maassluis te willen organiseren. Op zich staat de VSP hier niet onwelwillend tegenover, maar heeft hierover wel een aantal substantiële zorgen. Deze spitsen zich toe op de volgende onderdelen, de financiën, met name de (on)beheersbaarheid van het budget en de openbare orde.
De vragen die daarom gesteld worden zijn

 • Is de genoemde raming van € 350.000,- een bovengrens? Bent u met ons van mening dat geraamd budget in ieder geval moet worden opgevat als een bovengrens?
 • Hoe realistisch is het te verwachten dat deze raming door substantiële sponsorbijdragen, beduidend naar beneden kan worden bijgesteld? Is er op dit moment reeds sprake van materieel substantiële toezeggingen van ondernemers of fondsen?
 • Deelt u onze opvatting dat alle interne uren in welke vorm ook, nu reeds en ook in de komende maanden op dit project moeten worden toegerekend. Dit om niet versluierde kosten te hebben die nergens aan kunnen worden doorbelast. Kunt u toezeggen dat de Raad ook in dit project kan rekenen op maximale transparantie. Bent u bereid toe te zeggen dat normale werkzaamheden van de gemeentelijke  organisatie op geen enkele wijze zullen worden vertraagd door deze specifieke project taken.
 • Ziet u ook de noodzaak in, dat er een gedegen risicoscan vooraf zal moeten worden gemaakt waarin bijzondere aandacht voor de volgende punten: 1. De relatief (te) kleine buitenruimte wat betreft het havengebied voor een te verwachten massale bezoekersstroom, evenzo de mogelijkheden van parkeren van zoveel auto’s moeten daarin worden betrokken. 2. Met betrekking tot de openbare orde een specifieke risicoscan vanwege de te verwachten aanwezigheid van groepen pro en contra in de Pieten discussie en de consequenties hiervan voor de openbare orde.
 • Na het in kaart brengen tijdig met bewoners van het havengebied te communiceren over te verwachten ongemakken en overlast gedurende en in de aanloop van deze dag.
Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu

5 Reacties

 1. 20 juni 2016 at 20:57

  Ik deel de zorgen die beschreven zijn in vraagvorm. Maar mevrouw van Velzen zou de begrotingsvergadering van november 2015 nog eens na moet kijken

 2. J de waard
  20 juni 2016 at 17:00

  Drie-en-even halve ton voor een alleenmalige activiteit, meer dan twee en een halve ton voor verbouwing voor Raak, ook voor buitensport (terecht) geleden beschikbaar,
  Maar waar blijft geld voor sport voor onderwijs en binnen Sport?

 3. Aad Rieken
  20 juni 2016 at 13:58

  De te kleine buitenruimte voor de te verwachten massale bezoekersstroom was de reden dat wij vorig jaar werden buitengesloten van de intocht Sint Nicolaas,
  Ik denk dat wij nu zijn aangewezen omdat andere plaatsen eieren voor hun geld hebben gekozen met de consequenties van Pieten discussie’s en demonstratie’s.

 4. N.van Driel
  20 juni 2016 at 13:26

  de ene keer dat Maassluis dit organiseert prima leuk voor de stad en inwoners

 5. ria van velzen
  20 juni 2016 at 13:17

  De eerste partij waarvan ik lees dat de intocht niet alleen maar leuk is maar ook de nodige problemen met zich meebrengt