MAASSLUIS | De raad debatteerde over een extra krediet voor de bouw van Het Spectrum. De fractie van de VSP bracht daarover het volgende in, omdat er sprake is van een forse budgetoverschrijding.


Voorzitter,

We spreken vanavond in de Raad over een extra krediet van € 628.000.- voor de bouw van Het Spectrum. Het College had gehoopt dit vorige week als een hamerstuk door de commissie te loodsen, omdat haast geboden was. Nadere beschouwing van de cijfers en de afwijking van het aanbestedingsbudget laten echter een beeld zien, waarvan wij erg zijn geschrokken. Naar nu blijkt is een budgetopstelling van € 3.808.340.- met een ruime miljoen, nl. € 1.100.000.- overschreden.

Toen dat was gebleken, is haastig een onderhandelingsprocedure gestart over versoberingen in de bouw, waardoor het tekort op de oorspronkelijke raming is teruggebracht tot € 628.000.-
Voor ons echter telt het eerste feit heel zwaar. Namelijk het tekort is uitgekomen op € 1.100.000.- en dat is, Voorzitter, 30% boven de oorspronkelijke budgetraming. Dit nu afdoen met een simpele verruiming van het oorspronkelijke bouwbudget en bij hamerslag extra € 628.000.- toe te kennen, gaat ons te ver.

Want Voorzitter, het is van tweeën één, ofwel het ingehuurde bureau ICS heeft zijn werk niet goed gedaan en laat ons met een broddelstuk de aanbesteding starten, of we worden in het ootje genomen door een paar aannemers. Het scenario geeft namelijk aanleiding tot verkeerde associaties. De eerste aannemer legt namelijk een eerste bod neer dat € 1.100.000.- hoger ligt en trekt zich vervolgens terug.

Helaas, zo wordt gesteld in de Raadsinformatiebrief, trekken na een onderhandelingsprocedure over versoberingen nog twee aannemers zich terug. De opdracht kan zo panklaar aan de laatste worden gegund. Zo is of zo zou blijkbaar de gedachte kunnen zijn.

Voorzitter,
Een overschrijding van deze omvang vraagt om nader onderzoek. Vaak worden we als Raad geconfronteerd met overschrijdingen tijdens werkzaamheden en staan we als Raad voor voldongen feiten. Nu kunnen en moeten we naar onze mening onze verantwoordelijkheid nemen.

Wij willen weten of het werk dat ICS heeft verricht, deugdelijk is geweest.

Vervolgens willen wij hebben onderzocht of de aanbestedingsprocedure volgens alle regels is verlopen. Rechtmatig en transparant door alle partijen in deze procedure. Uiteraard hopen wij dat dit inderdaad het geval is, want de tijd dat de bouwaannemers elkaar de bal toespeelden, ligt toch immers ver achter ons. Ook wij betreuren de vertraging die nu wordt opgelopen. Daarvoor nu de Raad verantwoordelijk houden, als we niet onmiddellijk het gevraagde krediet beschikbaar stellen, is niet netjes.

Wij zijn als Raad, in het belang van een goed en transparant proces en in het belang van de burgers van deze stad, gehouden zorgvuldig om te gaan met onze verantwoordelijkheid, als het gaat om de besteding van financiële middelen. Wij zijn van mening dat een nieuwe aanbesteding noodzakelijk kan zijn, tenzij wij van de wethouder vanavond meer duidelijkheid krijgen.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

 1. Dick.Pasterkamp.
  7 december 2016 at 10:25

  Dat in de aannemerij afspraken worden gemaakt is bekend,maar dat de raad met namen de coalitie daarin mee gaat is bedroevend.

 2. Aad Rieken
  7 december 2016 at 08:33

  ”WEDDE”

  Al Weer Een Brug Te Ver!