MAASSLUIS | De woonwijk het Balkon moet vanaf de Koning Willem Alexander Boulevard goed bereikbaar zijn voor iedereen én vice versa. Op 09-11-2020 heeft de gemeenteraadsfractie van de VSP daarom vragen gesteld over de toegang tot het Balkon.

Het college van B&W heeft daar deze week op gereageerd.

1. Deelt u onze mening dat het van belang is dat de woonwijk het Balkon vanaf de Koning Willem Alexander Boulevard goed bereikbaar moet zijn voor iedereen én andersom natuurlijk ook?

Het college werkt aan een inclusieve stad, waarbij ook de fysieke toegankelijkheid van belang is. Daarom zijn we in overleg met de ontwikkelaar om de bereikbaarheid van en naar de boulevard verder te pptimaliseren.

2. Kunt u aangeven waarom er voor mensen die afhankelijk zijn van een rollator, scootmobiel of rolstoel, tot nu toe maar één toegangsmogelijkheid is ter hoogte van het appartementsgebouw de Furie?

Aan het laatste deel van de woonwijk wordt nu en de komende jaren nog volop gebouwd. Als de laatste fasen van deze woonwijk gerealiseerd zijn, komt er nabij Avonturis nog een fiets- en rolstoelverbinding. Dat is voorzien rond 2024/2025. Momenteel onderzoeken wij de mogelijkheid een extra rolstoelverbinding te creëren ter hoogte van Doggevaart. Hierdoor hebben mensen die afhankelijk zijn van een rollator, scootmobiel of rolstoel eerder een toegangsmogelijkheid om de boulevard te bereiken vanaf de woonwijk en andersom.

3. Bent u bereid met de partners van het project Het Balkon in overleg te gaan met het doel voor de hierboven omschreven doelgroep tenminste een nieuwe verbinding tussen boulevard en wijk aan te leggen?

Met de ontwikkelaar, OntwikkelingsCombinatie Het Balkon (OCB), zijn we al een aantal maanden in gesprek over de actualisatie van het inrichtingsplan van de laatste fase van het Balkon. Dit omdat we ons gemeentelijke duurzaamheidsbeleid willen verwerken en toegankelijkheid voor het langzaam verkeer en minder validen. In dat kader streven we ernaar om naast de al geplande tweede fiets- en rolstoelverbinding aan het eind van Het Balkon

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt