MAASSLUIS | Tijdens de raadsvergadering van 3 juli jl. is in de raad het voorstel aan de orde geweest voor de ophoging van de geluidswal langs de A20 ter hoogte van de Doornenbuurt.

Naar nu blijkt uit een brief ondertekend door 56 bewoners van de Doornenbuurt voelen zij zich in het geheel niet gehoord. Zij blijken tal van vragen en opmerkingen te hebben bij het plan zoals het er nu ligt en vragen dringend om hierover eerst gehoord te worden, alvorens de uitvraag aan de daarvoor geselecteerde aannemers plaats vindt.
De VSP heeft daarom de volgende vragen aan het college conform artikel 51 van het Reglement van Orde

1. Heeft het college kennis genomen van de brandbrief van deze grote groep verontruste bewoners?

2. Klopt het dat er met de bewoners in het voor traject niet is gesproken, en al helemaal niet over de nu voorgestelde oplossingsrichting?

3. Als dat klopt, waarom heeft het college niet met deze bewoners gesproken over de oplossing die aan de raad werd voorgelegd?

4. Zegt het college toe dit overleg alsnog met grote voorrang te doen laten plaatsvinden?

5. Is het college in afwachting daarvan bereid in dit proces geen onomkeerbare stappen te nemen?

6. De bewoners gehoord hebbend toe te zeggen het besluit te zullen heroverwegen indien de uitkomst van dit overleg dit vraagt?

Met vriendelijke groet,
Jan van der Maarel
Fractievoorzitter VSP Maassluis

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu

3 Reacties

 1. Aad Rieken
  11 augustus 2018 at 10:40

  “Van Twee Walletjes Eten!”

 2. Aad Rieken
  11 augustus 2018 at 10:18

  “Geluidloos Zon En Zin-Vol”

 3. Bea Scheurwater
  10 augustus 2018 at 11:31

  Vele bewonerscommissies en VvE’e zouden graag zo’n scherm zien als nu boven dit verhaal staat afgebeeld, minder bomen weg en veel meer burgers beschermd tegen geluid en fijnstof. Ja scherm met zonnepanelen. U zult weinig klachten meer horen