MAASSLUIS | De fractie van de VSP heeft vorig jaar kennis genomen van het coalitieakkoord. Dit akkoord werd gepresenteerd als ambitieus. Daadkracht zou het sleutelwoord zijn waarop dit college wenste te worden aangesproken.

De fractie van de VSP weet dat het in de natuurlijke vergader- en besluitvorming cyclus vastligt dat de agenda in de maanden mei en juni traditiegetrouw overvol is door de behandeling van jaarstukken van zowel de gemeente alsmede de verschillende gemeenschappelijke regelingen.

Die druk wordt versterkt door het besluit van de raad om de Kadernota nieuwe stijl te behandelen als ware het een voorloper van de begroting en derhalve na intensieve behandeling door de raad te laten vaststellen. Daarmee komt een grote nadruk op de vergaderagenda en het ambtelijk apparaat te liggen in het tweede kwartaal.

Wij constateren dat het tot op heden buitengewoon, ja bijna oorverdovend stil is vanuit het college en wij maken ons daarover zorgen, ook al omdat de termijnplanning nog niets van alle eerder uitgesproken ambities weergeeft. Daarom de volgende vragen.

Geplande vergaderingen schrappen omdat er geen stukken worden aangeboden?

Vragen naar voortgang en ambities van het college en het werk van de Raad:

 1. Deelt het college onze vaststelling dat de productie van voorstellen vanuit het college ver achterblijft bij de gewekte verwachtingen.
 2. Bent u met ons van mening dat een nog grotere vergaderdruk op het tweede kwartaal dan al aanwezig in de logische vergader en besluitvormings-cyclus niet haalbaar is.
 3. Hoe is uw oordeel over het productie niveau van raadstukken dat ter besluitvorming aan de raad wordt aangeboden?
 4. Hoe verklaart u dat in de eerste 10 maanden van deze collegeperiode de productie van raadsstukken ver achter blijft bij een gemiddelde productie van colleges die u voor gingen?
 5. Hoe beoordeelt u zelf deze ontstane situatie en wat is volgens u nog mogelijk in besluitvorming in de maanden die voor ons liggen, gegeven de termijnplanning die nog erg leeg is.
 6. Deelt u onze mening dat het onverantwoord is dat de raad zich nu genoodzaakt ziet geplande vergaderingen uit het vergaderschema te schrappen omdat er door het college geen stukken worden aangeboden.

 

 

© Aad Solleveld

© Aad Solleveld


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

 1. Dick.Pasterkamp.
  12 februari 2019 at 19:38

  De raad begint wakker te worden. Al is het maar een deel van de raad.