[foto] Een voorbeeld hoe de wal bedacht was

MAASSLUIS | Naar aanleiding van de  brief van B&W aan de raad van 7 september als antwoord op de vragen over de beoogde geluidswal langs de A20  heeft de fractie van de VSP aanvullende vragen en opmerkingen in het belang van de inwoners van de Doornenbuurt.

  1. U stelt dat het bekend wordt geacht dat er ongerustheid is ontstaan bij de bewoners van de Doornenbuurt vanwege het raadsbesluit etc. Deze woordkeuze doet, naar onze mening, geen recht aan de verontwaardiging van deze bewonersgroep over het raadsbesluit en de gekozen oplossingsrichting voor een probleem dat deze bewoners gedurende vele jaren hebben geagendeerd. Bent u het met ons eens dat hier sprake is van een ongelukkige woordkeuze?
  2. Uw aankondiging van de tijdsplanning geeft eerder voeding aan deze ongerustheid, omdat hieruit niet blijkt dat het raadsbesluit nog ter discussie zou kunnen staan. Is dat dan ook uw mening? 
  3. De bewoners van de Doornenbuurt hebben in overgrote meerderheid duidelijk aangegeven dat zij grote bezwaren hebben tegen de door u gekozen en door de raad bekrachtigde oplossing. In overgrote meerderheid hebben deze bewoners zich geuit dit niet te willen én zich niet gehoord te voelen. Bent u om deze onrust weg te nemen bereid om toe te zeggen dat het besluit, dat inhoudt dat het bestaande park moet worden gekapt en geëgaliseerd, nog bespreekbaar is?  Indien dat het geval is, bent u het dan met ons eens dat uw tijdsplanning nooit kan inhouden, dat u nu aankondigt in week 41 de uitvraag te laten plaatsvinden?
Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu