MAASSLUIS | VSP vragen aan het college onder artikel 51 van het reglement van orde over de afhandeling en steun nar de hefitge brand.

In de nacht van 4 op 5 januari jl werden we opgeschrikt door een uitslaande brand bij Dierenhoek ‘t Sparretje. N.a.v. daarvan heeft de VSP de volgende vragen aan het college:

  1. Is het juist dat de gemeente juridisch eigenaar is van het de verwoeste gebouwen?
  2. Wat is m.b.t. de exploitatie de relatie met Maasdelta?- Heeft u al contact met de corporatie m.b.t. de afwikkeling van de schade?
  3. Is deze schade gedekt door een verzekering?
  4. Heeft u al actie ondernomen om zo spoedig mogelijk de verbrande restanten op te ruimen?
  5. Heeft u voor de dieren en verzorgers al een vervangend onderkomen voorzien?
  6. Bent u met ons van mening dat de herbouw zo snel mogelijk moet worden gestart?
  7. Hoe is uw inzet tot nu toe in de driehoek om te komen tot het achterhalen van de oorzaak van de brand?
  8. Bent u met ons van mening dat, mocht er sprake zijn van brandstichting, er alles aan gedaan moet worden de kosten te verhalen bij eventuele veroorzaker(s)

 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt