MAASSLUIS | Tijdens de raadsvergadering waarin het coalitieakkoord ter stemming werd gebracht, plaatsten de partijen ieder hun eigen kritische kanttekeningen. Namens de fractie van de VSP sprak Ton Luijendijk onderstaande woorden.

Voorzitter,

Het coalitieakkoord staat ter kennisname op de agenda. Geen volwaardig debat, want dat is in deze beperkte spreektijd niet mogelijk.  Wij nemen als VSP dus kennis van het akkoord van CDA, VVD en PvdA, en, o ja, ook nog een beetje van D66, al moet die partij de bestuurlijke uitvoering aan de andere drie overlaten. Waarom eigenlijk valt D66 voor deze rol? En waar vinden we de inbreng van D66 in het akkoord?

Als we uitgaan van behaalde stemmen hebben we een coalitie van één winnaar en drie verliezers. Maar de coalitiepartners van 2017 maakten al snel duidelijk na het eerste verkennende gesprek, graag met elkaar door te gaan en haalden D66 binnenboord voor een wat ruimere meerderheid in de raad.

Berichten in de pers dat de VSP zou zijn weggelopen uit de coalitiegesprekken, zijn volstrekt onjuist. Daar is geen sprake van. Wij hebben alleen – toen de nieuwe coalitie al in de grondverf stond – aangegeven niet in te gaan op een verzoek van de coalitiepartners om punten aan te leveren voor HUN akkoord.

Wij zaten daar niet aan tafel. Wij konden onze inbreng niet afwegen tegen die van anderen. Wij konden onze inbreng niet verdedigen en toelichten. Wij vonden en vinden dat het voor de inwoners duidelijk moet zijn wie er aan de touwtjes trekken.

Welke wethouders van welke partijen de ambtelijke organisatie aansturen. En…. welke partijen vanuit hun rol in de oppositie niet aan het coalitieakkoord gebonden zijn.

Voorzitter, in dat coalitieakkoord staat 27 keer het woord samen en 19 keer samenwerking of samenwerken.
Dat klinkt mooi, maar lokale politiek is niet dat we allemaal hetzelfde liedje zingen. De VSP vertegenwoordigt mensen die op ONS hebben gestemd, op ONS programma. Niet op CDA, VVD, PvdA of D66.

Wij willen natuurlijk samenwerken, maar dan wel vanuit onze rol als oppositiepartij. Oppositie is een ander woord voor “tegenover staan” en “controlerend”. Dus nee, niet de VSP die alleen maar een ‘tegenpartij’ wil zijn. In een democratisch systeem vraagt macht om tegenmacht en controle.

elitaire ‘samenwerkingsbubbel’

 

 

 

 

Veel Maassluizers zien helaas de politiek al als één pot nat of erger nog “een grote zakkenvullende kliek, waarbij het niet uitmaakt op wie je stemt. Bijna de helft van de kiezers ging niet naar de stembus. Dat feit alleen al is een argument om ons niet te willen profileren als een elitaire ‘samenwerkingsbubbel’.

Dan nog een vraag over het akkoord. Waarom wel details over verkeerssituaties en geen woord over bv Theater Koningshof en het bouwplan Noorddijk/Geerkade? Of zijn dat geen hoofdlijnen?

En nog twee vragen over de wethouderstaken.

  1. Waarom valt lokaal armoedebeleid niet meer onder de portefeuille werk en inkomen?
  2. En: welke wethouder gaat mij straks uitleggen wat bedoeld wordt met ‘een nader te bepalen keuzebudget Openbaar Vervoer voor minima’?
    De VSP had daarover ook een voorstel. Nog veel vragen maar daarvoor is dit bestek te kort.

Wat de wethouders zelf betreft: wij maken ons toch wel wat zorgen over het gebrek aan politiek/bestuurlijke ervaring. Immers, een toegewijd en goed raadslid is niet per definitie een goede wethouder en bestuurder. En een ondernemer is niet per definitie een goed wethouder van financiën.

Maar wij gaan hen op hun daden beoordelen en geven daarom het college nu het voordeel van de twijfel.

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu