MAASSLUIS | De fractie van de VSP heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders op grond van art. 51 R.v.O. over de wateroverlast op het complex van voetbalvereniging VDL eind mei 2018.


Het college heeft de vragen als volgt beantwoord.

1. Is het college op de hoogte van het feit dat het complex van voetbalvereniging VDL – de velden en de accommodatie – op dinsdag 29 mei is getroffen door ernstige wateroverlast als gevolg van een zware regenbui?

Ja hier hebben wij kennis van genomen en dit betreuren wij.

2. Kan het college bevestigen dat naar aanleiding van eerdere gevallen van wateroverlast meerdere malen overleg is gevoerd met VDL over mogelijkheden om herhaling te voorkomen en dat daarvoor een plan is opgesteld dat ook de goedkeuring van de vereniging kreeg?

Ja er is in samenwerking met VDL een plan uitgewerkt om het hemelwaterwatersysteem op het terrein te verbeteren.

3. Kan het college aangeven waarom dit plan tot op heden niet is uitgevoerd?

De beschikbaarheid van personeel om het werk te begeleiden was beperkt, hierdoor werden de werkzaamheden ongewenst vertraagd.

4. Kan het college de mededeling van VDL bevestigen dat vanuit de ambtelijke organisatie excuses zijn aangeboden voor het feit dat tot nu toe geen actie is ondernomen?

Het klopt dat een betrokken medewerker uitgesproken heeft het zeer jammer te vinden dat het werk nog niet uitgevoerd was.

5. Wat gaat het college doen om op de kortst mogelijke termijn maatregelen te treffen om te voorkomen dat het complex van VDL opnieuw te maken krijgt met ernstige wateroverlast?

De kantine en de velden van VDL liggen in een kuil, voorkomen van wateroverlast bij een bui meer dan 38 mm zal hier altijd lastig zijn. De volgende maatregelen die met VDL zijn afgestemd, zijn inmiddels uitgevoerd:

  • De bestaande HWA (hemlwaterafvoer) is vergroot naar een buis met een diameter van 400 mm (nodig om een bui van 38 mm te kunnen verwerken).
  • Er is een bestaande greppel verlengd en vergroot (vergroot de robuustheid van het systeem bij pieken boven de 38 mm).
  • Een verhoging in het maaiveld is afgevlakt (vergroot de robuustheid door een deel van het hemelwater via het maaiveld af te laten stromen).
  • Hiermee zou een bui van 38 mm goed te verwerken moeten zijn.

VDL kan zelf aanvullende maatregelen nemen om de kans op wateroverlast bij grotere buien te verminderen:

  • Schotten voor de meest kwetsbare deuren.
  • Vergroening van daken.
  • Uitbreiden van de greppels.
  • Weghalen van tegelverharding.
  • Bij nieuwbouw de kantine hoger terugbouwen.

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt