VSP blijft inzetten op Lokaal Sociaal

MAASSLUIS | De VSP Maassluis heeft donderdag 11 januari haar verkiezingsprogramma gepresenteerd. Het motto is – net als vier jaar geleden – Lokaal Sociaal. Het programma gaat over alles wat met goed en veilig wonen, werken, opgroeien en recreëren in Maassluis te maken heeft. Daarbij heeft de VSP zoals ook in de afgelopen jaren is gebleken extra aandacht voor de positie van senioren in Maassluis. Belangrijke thema’s hierbij zijn zorgverlening, huisvesting, veiligheid en openbaar vervoer.

Nieuwe wegen en nieuwe kansen en mogelijkheden

Daarnaast richt de VSP zich op die Maassluizers die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Mensen die niets hebben aan kreten als ‘gewoon jezelf zijn’. Mensen die ook niets hebben aan reacties als: ‘we vinden het allemaal heel vervelend voor u, maar volgens de regels kunnen wij u niet helpen’ of . . . . ‘we willen u best graag helpen, maar er is geen geld voor’. Daarom gaat VSP op zoek naar nieuwe wegen en nieuwe kansen en mogelijkheden. Daarmee wil de partij bereiken dat iedereen – van jong tot oud – kan meedoen in Maassluis. Als onafhankelijke lokale partij heeft VSP daarbij de handen vrij omdat ze niet gebonden is aan richtlijnen vanuit landelijke partijen.

Wijk- en buurtorganisaties

Binnen de vaste kaders van wet- en regelgeving gaat de VSP op zoek naar mogelijkheden om met creatieve en onorthodoxe oplossingen problemen aan te pakken die anders blijven liggen. Daarbij zal de nadruk liggen op een betere participatie van zo veel mogelijk stadgenoten. Daarom maakt de VSP zich ook sterk voor het actief stimuleren en ondersteunen van wijk- en buurtorganisaties.

Wonen & lokaal openbaar vervoer

Vanuit die opstelling gaat de VSP werken aan mogelijkheden om eenzaamheid en het mijden van zorg sneller te signaleren en waar mogelijk te voorkomen. Datzelfde geldt voor armoede en de opbouw van schulden. Verder pleit de VSP onder andere voor meer levensloopbestendige woningen, extra inzet op duurzaamheid en beter lokaal openbaar vervoer. De VSP wil in Maassluis gratis openbaar vervoer voor AOW’ers met een laag inkomen, net als in andere gemeenten.

Cultuur & Onderwijs

De VSP blijft zich onverminderd inzetten voor meer aandacht voor muziek, theater en dans in het primair onderwijs en voor een duidelijke verdere uitwerking van de cultuurvisie. De VSP stelt verder voor te stoppen met het tijdrovende schoolzwemmen en in plaats daarvan alle kinderen de gelegenheid te geven om op kosten van de gemeente de diploma’s A en B te behalen.

Veilig, leefbaar & duurzaam

Bij de presentatie van het verkiezingsprogramma gaf de VSP aan ook in de toekomst constructief te willen samenwerken met andere partijen aan een veilig, leefbaar en duurzaam Maassluis.

Kandidatenlijst

Naast Elly Middelburg en Françoise Harteveld staan er 9 mannen op de kandidatenlijst voor GR2018.

Korte versie: Verkiezingsprogramma VSP

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

2 Reacties

 1. Aad Rieken
  12 januari 2018 at 23:46

  Zij is al heel lang VSP-ster,
  en met hart en ziel MSVer.
  Elly Middelburg,
  gek op Peijnenburg,
  van Januari tot December!

 2. Aad Rieken
  12 januari 2018 at 10:04

  “Zij Hebben VS (G)een P Er in”,
  Zoekt U In’t Nieuwjaar ’n Goed Begin.
  Een Veilige Ree,
  Ga Op Weg Ermee,
  Zij Houden De Moed Er Steeds Meer In!