MAASSLUIS | In een open brief schrijven de Culturele Raad Maassluis en de Stichting Maassluise Kunstenaars zeer verontwaardigd te zijn over het feit dat het White Wall Project van de Spaanse kunstenaar Paco Dalmau niet in Maassluis, maar in Schiedam zal worden uitgevoerd.. De twee organisaties laken het gebrek aan daadkracht van de gemeente rondom de vergunningsaanvraag.

De fractie van de VSP Maassluis deelt de verontwaardiging en is van mening dat hier een unieke kans is gemist om Maassluis ‘op de kaart te zetten’, een geliefde uitdrukking van het college.

Naar aanleiding van de brief van de CRM en de SMK stelt de fractie van de VSP Maassluis de volgende vragen conform artikel 51 van het Reglement van Orde.

  1. Heeft het college kennis genomen van de open brief van de Culturele Raad Maassluis en de Stichting Maassluise kunstenaars over het ‘White Wall project’?
  2. Kan het college bevestigen dat de gemeente al in oktober 2017 is benaderd over de mogelijkheid om het White Wall project in Maassluis uit te voeren?
  3. Kan het college aangeven op welke manier er toen is gereageerd en welke afspraken met de initiatiefnemers zijn gemaakt?
  4. Is het college het met de VSP eens dat uitvoering van dit project in Maassluis een uitstekende bijdrage had kunnen leveren aan het ‘op de kaart zetten’ van Maassluis?
  5. Is het juist dat de gemeente Maassluis al in het najaar van 2017 een positief ‘pre-advies’ heeft afgegeven voor de uitvoering van het project?
  6. Is het college het met de VSP eens dat de initiatiefnemers er op basis van dit pre-advies ervan mochten uitgaan dat de uiteindelijke vergunningaanvraag snel zou worden afgewikkeld?
  7. Kan het college uitvoerig aangeven waarom het uiteindelijk niet is gelukt het project in Maassluis uit te voeren?
  8. Kan het college reageren op de vraag van de briefschrijvers hoe het mogelijk is dat blijkbaar in twee gemeenten binnen dezelfde veiligheidsregio de mogelijke risico’s van een project verschillend worden beoordeeld.
  9. Kan het college aangeven waarom vragen en opmerkingen vanuit de raad over de trage afhandelingen van aanvragen voor vergunningen niet tot een efficiëntere werkwijze hebben geleid?
  10. Ziet het college nog mogelijkheden om dit project althans gedeeltelijk in Maassluis te laten uitvoeren?
Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt