Stijging kosten WMO maatwerkvoorzieningen

MAASSLUIS | Bij de Begrotingsbehandeling in november 2018 heeft de VSP aangedrongen op snelle en grondige analyse van de opgetreden stijging van de kosten voor maatwerkvoorzieningen in de Wmo. Een motie met deze strekking werd door het college ontraden en overbodig verklaard met als argument dat de nodige stappen al waren gezet en dat het college op korte termijn naar de raad zou komen met gevraagde informatie. De motie werd vanwege die stellige toezegging van de wethouder door de VSP teruggetrokken.

Het eerste kwartaal is voorbij en de gevraagde informatie heeft de raad nog niet bereikt. Wel is er een andere wijze van inkoop thematisch aan de raad voorgelegd, waar pas op middellange termijn effecten van mogen worden verwacht.

Tussentijdse beheersmaatregelen zijn genoemd zonder verdere definitie.

 

De VSP heeft daarom de volgende vragen:

  1. Heeft het college inmiddels inzicht in de resultaten van ROGplus m.b.t. maatwerkvoorzieningen over het eerste kwartaal 2019 en derhalve de effecten van de aangekondigde beheersmaatregelen?
  2. Is er al een duidelijke analyse van de oorzaken van de stijging die was opgetreden en die al structureel was begroot voor de komende jaren?
  3. Kunt u aangeven of en hoe de stijging in relatie staat tot de nieuwe wijze van eigen bijdrage heffen door middel van het abonnementstarief en het dus met volumestijging te maken zou hebben?
  4. Zijn de financiële gevolgen van het resultaatgerichte bekostigen al in kaart, en zo ja, hoe groot zijn die gevolgen op dit moment?
  5. Komt u op korte termijn naar de raad met de resultaatsverslaglegging over het eerste kwartaal 2019.
  6. Kunt u ons informeren over de stappen die zijn gezet en nog zullen worden gezet m.b.t. een verbeter- of beheersplan om de stijging van de kosten van de maatwerkvoorzieningen onder controle te brengen en om te buigen?
Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt