In de modus “Ja maar …”


 

MAASSLUIS | De fractie van de VSP ondervraagt a.s. dinsdag het college van Maassluis over het besluit “Hoofdstructuur De Kade”.  In deze optrekkend met de gezamenlijke oppositie, zal dit plaats vinden in een extra debat.

De VSP is ontstemd over het premature besluit van het college, omdat dit volledig ingaat tegen de toezegging aan de raad gedaan in januari jl. Daarin zegde het college de raad toe alles in te zetten op een gelijkvloerse kruising bij het Stationsplein. Door deze ontsluiting zou de verdere Hoofdstructuur kunnen worden geoptimaliseerd van zowel De Kade alsook de Julianalaan.

Door dit premature besluit lijkt het college voor te sorteren en zich neer te leggen bij varianten die door de raad als niet gewenst werden benoemd.


” UEdele is bekent, dat in ‘t stuck van recommandatiën diegene, die eerst spreeckt ende vroech op is, dickmaels de meeste avantagie heeft op de gemoederen dergener, aen dwelcke de recommandatie geschiedt.”

Johan de Witt. 12 november 1652

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt