MAASSLUIS | Op 1 december heeft de WOS melding gemaakt van het feit dat de renovatie van de Weddebrug tussen de Wagenstraat en de Noorddijk langer duurt dan gepland. Volgens de WOS was de opening voorzien op 11 november, maar moest deze worden uitgesteld tot 8 december. De WOS zegt in zijn bericht dat een woordvoerder van de gemeente heeft verklaard dat de vertraging te wijten is aan het testen en bekijken van de vele kabels die onder de brug liggen. Verder zou het verwijderen van kabels langer hebben geduurd dan was voorzien. De WOS meldde ook dat de levering van de nieuwe brugleuningen is vertraagd en dat in plaats hiervan tijdelijk bouwhekken worden geplaatst.

Naar aanleiding van deze berichtgeving stelt de fractie van de VSP de volgende vragen conform artikel 51 van het Reglement van Orde.

 1. Heeft het college kennis genomen van de berichtgeving van de WOS over de vertraging bij de vervanging van de Weddebrug?
 2. Zijn de in deze berichtgeving genoemde oorzaken voor de vertraging juist weergegeven?
 3. Indien vraag 2 bevestigend wordt beantwoord, hoe is het dan mogelijk dat bij een relatief klein bouwproject zulke onverwachte verstoringen optreden?
 4. Zijn de genoemde werkzaamheden – het verwijderen van kabels en het testen en bekijken van kabel s – correct en volledig in het bestek opgenomen?
 5. In het Beheerplan Bruggen 2015 – 2019 staat in het schema op pagina 17 dat de Weddebrug in 2015 zou worden vervangen. Wat is de reden van uitstel tot 2016?
 6. Hoewel op pagina 19 van het beheerplan expliciet wordt herhaald dat de Weddebrug in de periode van het Beheerplan moet worden vervangen, zijn de kosten daarvan niet opgenomen in het investeringsoverzicht op pagina 23. Wat is daarvan de reden?
 7. Wat zijn de kosten van de vervanging van de brug en welke extra kosten brengt de vertraging met zich mee en wie is daarvoor verantwoordelijk?
 8. Klopt het dat de levering van de leuningen van de brug is vertraagd en dat in plaats daarvan bouwhekken worden geplaatst?
 9. Is een dergelijke noodvoorziening verantwoord in het kader van de veiligheid van de gebruikers van de brug?
Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

3 Reacties

 1. Aad Rieken
  8 december 2016 at 06:40

  ”Bee & Wee;”

  Wedde(n) dat je er in een Wip weer van Afrol(t)!

 2. 7 december 2016 at 20:47

  Hoezo zouden er zo ontzettend veel kabels onder die brug moeten liggen dan? En wat is ‘veel’? Zoveel dat het weken kost?

  Wedde dat het niet de echte reden is?

 3. Ronald van Santvliet
  7 december 2016 at 19:14

  Wedde dat het goed komt, het zijn geen Ezels !