Als de nood hoog is, moet redding nabij zijn

MAASSLUIS | Op 19 juni 2018 heeft de gemeente een schriftelijk verzoek van de Continentie Stichting Nederland (CSN) gedateerd 15 juni 2018, welke gericht aan zowel College als Gemeenteraad, ter kennisgeving aangenomen. De Stichting verwijst naar ratificatie van het VN verdrag inzake rechten van personen met een handicap welke onder meer bij gemeenten de taak legt te werken aan een samenleving die voor iedereen toegankelijk is. Ook mensen met een incontinentie vallen onder dit Verdrag. De VSP fractie vraagt een reactie van B&W op uiterlijk 31 juli 2018 zoals gevraagd in de brief van 15 juni 2018.


De VSP Maassluis heeft al eerder gepleit voor openbare Sanitaire voorzieningen in Maassluis en mede naar aanleiding hiervan heeft de VSP de volgende vragen:

 1. Is het College voornemens dit op te nemen in het beleid en hier uitvoering aan te geven?
 2. Volgt het College de ontwikkelingen v.w.b. beleid en uitvoering Openbare Sanitaire voorzieningen bij omliggende Gemeenten?
 3. Is het bij het College bekend dat er voor Gemeente Westland financiële middelen beschikbaar zijn gesteld door de Metropool Regio Rotterdam Den Haag (MRDH) ter uitvoering van o.a. bouw van een Sanitaire voorziening?
 4. Is het College voornemens de brief van de CSN te beantwoorden (uiterlijk 31 juli 2018 zoals gevraagd in de brief van 15 juni 2018)?

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

 1. Aad Rieken
  1 juli 2018 at 08:31

  “Wild-Plassen!”

  Hij is er laatst nog voor bekeurd,
  terwijl ‘ie niemand had besmeurd.
  Liet hoge nood de vrije loop,
  nadat ’n boom was goedgekeurd,
  en gaf natuur groeibiotoop.

  Ging in beroep met het verweer,
  gaf slechts ’n hand aan jongeheer.
  Ik plas niet wild, doe ’t altijd stil,
  agent ging wel heel wild tekeer,
  met veel gezeik, wat is het verschil?

  In dit geval zelfs niemendal…….,
  vooral door zijn spraakwaterval!