Artikel 51 vragen volgens het reglement van orde n.a.v. Calamiteiten in het Botlek gebied. 

MAASSLUIS | Zaterdagmiddag 23 juni werden we in onze regio opgeschrikt door een ernstig ongeval met een tanker in de 3e Petroleumhaven in het Botlek gebied. Enorme hoeveelheden olie zijn weggelekt met zeer ernstige gevolgen voor het milieu. Veel dieren, vooral de honderden zwanen die in dit gebied leven, zijn hierdoor zwaar getroffen. Ook de materiele schade is enorm hoewel nog niet goed in kaart gebracht en gekwantificeerd.

Professionele hulp en de inzet van vele vrijwilligers zal de impact naar wij hopen enigszins beperken.

De VSP heeft echter een aantal vragen m.b.t. de vigerende rampenplannen.

Vraag 1.
Er is bij de havens zoals de 3e Petroleumhaven een noodafsluiting in de vorm van een drijvende afdichting en een bijbehorend protocol bij calamiteiten en is deze gebruikt?

Vraag 2.
Hoe lang heeft het geduurd voordat de betreffende haven was afgesloten en beschermd tegen uitstromende olie?

Vraag 3.
Als dit blijkbaar niet ofwel veel te laat is gebeurd, welke actie wordt nu ondernomen om te onderzoeken waar het fout ging en wie er fouten maakte?

Vraag 4.
Welke stappen onderneemt het college om hierover de onderste steen boven te krijgen?

Vraag 5.
Welke stappen bent u van plan om de geleden materiële schade voor Maassluis zo die is te kwantificeren te verhalen?

Vraag 6.
Welke stappen gaat u ondernemen om de noodplannen in het havengebied te actualiseren en desnoods aan te passen, zodat herhaling op deze schaal niet meer voor kan komen?


 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Wim van de Wiel
    26 juni 2018 at 13:15

    Inderdaad, een heel vervelend incident op 23 juni in de Botlek. Maar heeft het wel zin om de gemeente Maassluis daarover vragen te stellen? Immers, instanties als DCMR, Veiligheidsregio Rijnmond, Havenbedrijf Rotterdam en gemeente Rotterdam zullen zelf al een grondig onderzoek instellen en de uitkomsten breed delen.
    Bedenk ook dat een risicoloze samenleving niet bestaat en dat we soms moeten accepteren dat er dingen misgaan ondanks vele voorzorgsmaatregelen.