MAASSLUIS | In het actualiteiten halfuur van de gemeenteraad vroeg de fractie van de VVD voor het tweede jaar op rij aandacht voor aanscherping van het vuurwerkbeleid.

Erna te Spenke memoreerde dat het Beethovenpark al jaren tijdens Oud & Nieuw een aandachtsgebied is. Zij vroeg aan burgemeester Edo Haan om uitbreiding van het aantal vuurwerkvrije zones. Ook was zij benieuwd wat er gedaan wordt aan de vele vreugdevuren die veel extra inspanning van de brandweer vergen. Verder vroeg zij of er voldoende politie is voor het uitvoeren van de controle op het vuurwerkbeleid. Er zijn tegenwoordig detectiesystemen die het aantal Decibel van knallen kunnen meten

Wat is het beleid?

De burgemeester bekende dat hij door de grote aandacht voor de voorbereidingen rond de Intocht van Sint Nicolaas nog geen moment had stilgestaan bij bovengenoemde problematiek. Wel stelde hij meteen dat er geen wijziging in het beleid komt, omdat “als je niet kunt afdwingen, je ook niet niet kun handhaven. Strenger worden heeft dan geen zin. De huidige vuurwerkvrije zones rond scholen en verzorgingstehuizen is het enige wat we nu kunnen afdwingen.

Hij zei: “Er is onvoldoende politiecapaciteit en ook het team Handhaving & Toezicht is te klein om te kunnen handhaven. Zodra er een landelijk verbod komt, nemen we dat over. Dan wordt het makkelijker om te handhaven”.  

Aad Solleveld (MB) vroeg hoe de burgemeester dat voor zich zag dat een landelijk beleidswijziging rond vuurwerk leidt tot uitbreiding van het politiekorps. Immers strikte handhaving verg extra menskracht.

Sjoerd Kuiper (PvdA) adviseerde de burgemeester om net als andere jaren te komen met een raadsbrief die het beleid nader toelicht. Beluistert u vooral ook de geluidsopnamen van de commissie die er in her voorjaar fundamenteel over heeft gesproken

Ton Luijendijk (VSP) stelde dat het nodig is om in de huidige zones goed te handhaven.

Klari Oosterman (CU)  stelde dat er  strikter moet worden gehandhaafd in het Beethovenpark

Marcel ’t Hart (CDA) verzocht om een vuurwerkvrije zone rond de monumentale Groote Kerk .

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. B. Scheurwater
    12 oktober 2016 at 12:09

    HET probleem in Maassluis, geen politie, geen ambulance, geen handhavers, waarom dat wel dat hondenbeleid? Alleen zin met handhavers toch?