MAASSLUIS | De fractie van de VVD heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders op grond van art. 51 R.v.O. over de ontwikkelingen rond het laden van elektrische voertuigen in Maassluis.   Het college heeft de vragen als volgt beantwoord.

Conform de inhoud van collegebesluit B&W van d.d. 15 december 2015 (Adv-15-03559, Ondertekening overeenkomst laadinfrastructuur) worden openbare laadpalen in Maassluis geplaatst door marktpartijen -vooralsnog één partij- op basis van het vergunningsmodel. Inwoners en ondernemers die in het bezit zijn van een elektrische auto kunnen kosteloos een laadpaal aanvragen bij deze marktpartij. De gemeenten die benoemd zijn in het betreffende krantenartikel kennen deze constructie niet, maar zijn aangesloten bij de regionale concessie van de gemeente Rotterdam. De concessiehouders initiëren, samen met de Erasmus universiteit, Engie en Stedin,dit duurzame initiatief. Uiteraard staat de gemeente Maassluis open voor duurzame initiatieven. We kennen echter geen actieve rol omtrent dit specifieke onderwerp.

De toekomstige laadbehoefte binnen Maassluis is bekend. De gemeente Maassluis scoort ‘gemiddeld’ als het gaat om de mate waarin zij voorbereid is op de toekomstige benodigde oplaadcapaciteit. De gemeente heeft een faciliterende rol wat betreft de plaatsingen van nieuw laadpalen. Bewoners en ondernemers die behoefte hebben aan een nieuwe openbare laadpaal, kunnen een aanvraag indienen bij een uitvoerende partij die een overeenkomst heeft met de gemeente. Mits een aanvraag past binnen het vigerende beleid en door de uitvoerende partij commercieel aantrekkelijk wordt geacht, verleent de gemeente een vergunning voor de plaatsing. De fysieke gevolgen voor de inrichting van de openbare ruimte beperken zich tot de aanwezigheid van een laadpaal en de bijbehorende bebording. De richtlijnen omtrent minimale trottoirbreedtes voorzien hierin.

Koningshoek

De gemeente initieert niet op de genoemde locaties – Marelplein en de Koningshoek – de plaatsing van nieuwe laadpalen. Indien er onder bewoners of ondernemers behoefte bestaat aan een laadpaal op een van deze locaties, dan kan hiervoor een verzoek bij de uitvoerende partij worden ingediend. De betrokken partijen omtrent de nieuwbouw van Koningshoek zijn hiervan op de hoogte gesteld.

Wilgenrijk

De gemeente is geïnteresseerd in de mogelijkheden zoals deze zijn benoemd in het artikel. Dit is de reden dat de gemeente ook de toekomstige bijeenkomsten over dit onderwerp bij zal wonen. Het onderwerp van innovatief laden wordt tevens onder de aandacht gebracht bij de projectorganisatie van Wilgenrijk. Wanneer meer duidelijkheid bestaat over de mogelijkheden, is een pilot een aantrekkelijke optie.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

3 Reacties

 1. Alexander de Jong
  19 juli 2017 at 12:27

  Het is bijzonder jammer dat de gemeente Maassluis zich gecommitteerd heeft aan slechts een partij. Deze partij bepaald ook de tarieven voor het laden en is zo schrikbarend duur dat een weldenkend mens zich nog wel een keer of drie achter de oren krabt voordat deze overstapt naar elektrisch rijden.
  Waar blijven de initiatieven voor bijvoorbeeld een Verlengde Private Aansluiting?
  Hierdoor betalen burgers hun eigen tarief en bepalen ze zelf wanneer ze opladen. Met de juiste prikkels kunnen de tarieven voor elektrisch laden dan zeker een kwart lager worden.

 2. Alexander de Jong
  19 juli 2017 at 12:07

  Heer Pasterkamp, volgens mij gaat het om het kosteloos aanvragen cq. laten plaatsen van een laadpaal. De energie die u vervolgens gebruikt / afneemt van zo’n paal moet wel betaald worden…
  Het is zeker niet zo dat mensen met een elektrische auto of plugin hybride gratis tanken / rijden.

 3. Dick.Pasterkamp.
  13 juli 2017 at 19:21

  Waarom kosteloos, mensen die in het bezit zijn van een scootmobiel en een oplaad punt hebben in de scootmobiel ruimte moeten ook betalen. Waarom het andere dan gratis? Wakker worden politiek.