MAASSLUIS | Met diepe verslagenheid berichten wij u dat hedenochtend donderdag 21 juli 2016 ons gewaardeerd lid, oud fractievoorzitter en oud wethouder John Scheerstra op de leeftijd van 67 jaar is overleden.

John was een echte liberaal, die zich met hart en ziel voor de belangen van de VVD en de gemeente Maassluis heeft ingezet. In de lange tijd dat hij lid was is hij ruim 30 jaar bijzonder actief geweest voor onze partij in Maassluis.

Via een secretarisfunctie in het afdelingsbestuur werd John begin jaren tachtig geïnstalleerd tot fractievoorzitter, een functie welke hij gedurende een indrukwekkende periode van 23 jaar voor zijn
rekening nam. In mei 2005 werd hij benoemd tot VVD wethouder in Maassluis, een taak welke hij  2 periodes (tot 2010) met verve vervulde.

Voor zijn werkzaamheden voor de VVD afdeling Maassluis ontving hij diverse onderscheidingen,  waaronder de Mr. D.U. Stikkerplaquette, voor het op uitzonderlijke wijze en met grote inzet
verrichten van politieke werkzaamheden in het openbaar bestuur, en de Van Scherpenberg Communicatieprijs vanuit de VVD Kamercentrale Dordrecht.

In juni 2015 werd John nog benoemd tot lid van verdienste van de VVD afdeling Maassluis en recentelijk ontving hij in juni 2016 de Culturele Prijs Maassluis.

Met het heengaan van John Scheerstra verliezen wij een innemende en bindende persoonlijkheid,  alsmede een groot netwerker.
Voor nu gaan onze gedachten met name uit naar zijn vrouw Nicole, kinderen en kleinkinderen. Wij wensen hen veel sterkte om dit grote verlies te verwerken.

VVD Maassluis

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt