MAASSLUIS | In de winterperiode is het belangrijk om voorbereidingen te treffen voor het nieuwe vaarseizoen 2022. Op 5 augustus 2019 hebben we als ChristenUnie artikel 51 vragen gesteld over het ligplaatsenbeleid aan de Boonervliet. Deze vragen zijn door u op 27 september 2019 beantwoord. Tevens hebben we in de gemeenteraad gesproken over de verpaupering van de boten langs de Boonervliet en ook hebben we destijds contact gehad met het stadhuis over dit onderwerp. Maar de knelpunten lijken nog niet allemaal te zijn opgelost. We vinden het belangrijk dat voor het vaarseizoen 2022 het beleid hieromtrent goed op orde is.

 

 

Daarom willen we u hierover de volgende vragen stellen in het kader van artikel 51.

1. Na de vernieuwing van de kade aan de Boonervliet zijn ook de steigers vernieuwd. Echter, borging van deze nieuwe uitvoering moet geregeld zijn in een nieuw ligplaatsenbeleid. Klopt het dat we als gemeenteraad nog geen nieuw ligplaatsenbeleid hebben vastgesteld? Dit stond gepland voor 2019. 

2. Als dit klopt en er inderdaad nog geen nieuw ligplaatsenbeleid is: Hoe is het mogelijk dat 2 jaar na dato er nog geen formeel nieuw beleid is?

3. In het najaar van 2019 zou controle van de steigers plaatsvinden. Heeft deze controle plaatsgevonden? En wat gaat u doen aan de steigers die ondertussen zonder toestemming zijn bijgeplaatst of andere overtredingen ten opzichte van de toen gestelde eisen?

4. Het opstellen van het nieuwe ligplaatsenbeleid zou in overleg met bewoners uit de buurt, de vereniging van eigenaren van de torenflats, visverenigingen en bootbezitters gebeuren (zie beantwoording art51 vragen 5 aug 2019). Hoe heeft u dit vorm gegeven?

5. Ondertussen is er aan de Boonervliet ook een onderneming gestart in het verhuur van sup boards (stand up paddling). Hoe heeft de vergunningverlening hiervoor plaatsgevonden? Welke afwegingen heeft u hierin gemaakt?

6. Tenslotte willen we u vragen wat het gras maaibeleid is op de nieuwe kade. Door weinig maaien vindt ook verrommeling van de buitenruimte plaats. Dit zorgt er bijvoorbeeld voor dat hondenbezitters (nog) minder geneigd zijn de hondenpoep op te ruimen.

Redactie Politiek

Redactie Politiek

REDACTIE POLITIEK | Lokale politiek (gemeenteraad) | Relevante regionale politiek | Relevante landelijke politiek