MAASSLUIS | Omdat er steeds weer berichten zijn over problemen met de openbare verlichting stelde de fractie van de PvdA vragen aan B&W. De beanwoording van die vragen luidt als volgt.

1. Op de drukste verkeersader van Maassluis, langs de Westlandseweg tot in de Binnenstad is er nu al maanden een flink aantal lichtmasten die niet werken. De afgelopen weken is zelfs het hele Marelplein donker. Wat doet u eraan om die hardnekkige storingen te verhelpen?

Rondom dit gebied blijken de problemen aan de openbare verlichting van structurele aard. De werkwijze is: Als er 3 of meer lampen achter elkaar uitstaan en het duidelijk is dat het probleem niet in de lantaarnpaal of armatuur zit, dan meldt de gemeente (of onze aannemer) dit aan Stedin, omdat in feite alles onder de grond de verantwoordelijkheid is van dat bedrijf. Wij hebben in de afgelopen periode een goede samenwerking met Stedin kunnen opbouwen om deze storingen waar mogelijk op te lossen. In deze periode van het jaar zijn er overigens normaliter meer gevallen van defecte verlichting. Door de lagere temperaturen en de hoge luchtvochtigheid kunnen de bijvoorbeeld al aanwezige scheurtjes in kabels voor kortsluiting zorgen.

2. Is het college op de hoogte dat in de binnenstad (Noordvliet) een aantal lantarenpalen al een tijdje storing hebben? Wanneer gaan deze lantarenpalen weer stabiel werken?

In zeer gewaardeerde samenwerking met een bewoner hebben we deze storing gemonitord. De storing is hersteld.

3. In de Vertowijk branden, net zoals in 2018, weer heel veel lichtmasten niet. Wat is de reden dat dit probleem vaker voorkomt in deze wijk? Wanneer zorgt u voor een duurzame oplossing?

Wij ervaren niet dat de verlichtingsproblemen groter zijn of vaker voorkomen in deze wijk. Wel zijn hier een aantal storingen met een langere doorlooptijd en wij streven ernaar dit sneller of te handelen in goed overleg met onze aannemer en Stedin.

4. Bij de fietsenstalling van Station Maassluis West staat nauwelijks verlichting en die enkele mast die er staat is nu al ongeveer twee jaar kapot. Hoe gaat u dat oplossen? Is er mogelijkheid voor een tijdelijke oplossing in deze donkere dagen?

De verlichting van de fietsenstalling is reeds hersteld. Er wordt nog door Stedin gekeken of de enkele mast verwijderd zal worden of als voedingspunt zal gaan dienen voor de fietsenstalling om meer logica te krijgen in het aansluitnet.

5. Op de meldingsapp wordt bij bepaalde straatverlichting al heel lang aangegeven dat het een netwerkstoring is. Wat moeten de bewoners hieronder verstaan?

Een netwerkstoring houdt in dat er een probleem is met het aansluitkastje of de voedingskabel. Stedin is verplicht zo spoedig mogelijk actie te ondernemen na melding van zo’n “straat-in-het-donker”. Deze melding kan alleen door de gemeente of door onze aannemer aan Stedin worden doorgegeven. Stedin stuurt dan een meetwagen langs om de spanning op te meten en de storing te lokaliseren. In een drukke periode zoals nu is het soms wachten op de inzet van de meetwagen.

Als de storing is gevonden, is deze niet altijd direct te verhelpen. Bijvoorbeeld als er woningen van de stroom of moeten worden gehaald, duurt het langer voordat de reparatie kan worden uitgevoerd. Bewoners moeten immers ruim van tevoren geïnformeerd worden over de stroomafsluiting. En leidt dit soms ook tot het tijdelijk inschakelen van de verlichting in de dag uren als het probleem in het aan-en uitschakelen zit.

6. In de Sluispolder-West zijn er mooie nieuwe woningen gerealiseerd. Helaas is er op verschillende plekken bij deze nieuwe woningen — bijvoorbeeld in de Bilderdijklaan- in de wijk geen lantarenpaal te bekennen die de omgeving verlicht. En soms staan de palen midden in de afritten of parkeervakken. Wat gaat u doen om ook daar te zorgen voor voldoende openbare verlichting — op de juiste plek- en wanneer kunnen de inwoners daarop rekenen.

Medio maart zal de nieuwe verlichting worden aangebracht. Als onderdeel van de uitvoering van het woonrijpplan voor de nieuwbouw. De situatie dat een lantaarnpaal midden voor een nieuwe uitrit van een parkeerterreintje stond, was ontstaan door onvolledige afstemming.

7. Welke maatregelen goat het college nemen voor een kwantitatieve en kwalitatieve aanpak van de openbare verlichting in Maassluis in den brede.

Door het vervangen van de conventionele verlichting voor duurzame LED verlichting en het toepassen van een telemanagementsysteem verwachten wij Iampstoringen sneller op te lossen. Voor de grotere  storingen zijn wij afhankelijk van Stedin. Stedin heeft de afgelopen tijd alert gereageerd op onze meldingen, maar zoals hiervoor al gezegd, niet elk probleem is snel oplosbaar met name doordat de stroom niet zomaar van het net kan worden afgehaald.

8. Op bepaalde oversteekplaatsen/zebrapaden zijn er aan de verlichte portalen sinds kort LED-verlichting gemonteerd. Is het college op de hoogte dot een aantal van deze LED-verlichting het niet doen?

Wij zijn hiervan op de hoogte en de nodige onderdelen zijn reeds besteld. Ook zijn we in gesprek met de leverancier daar wij vinden dat deze zaken onder de garantie vallen.

 

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu