MAASSLUIS | Naar aanleiding van het bericht in het griffienieuws van dinsdag 15 november inzake afhandeling budgetten wijkteam en naar aanleiding van de thema avond Toelichting Jongerenwerk van 29 november jl, heeft de fractie van VVD Maassluis de volgende vragen aan het college;

  1. Er is € 30.000,– gereserveerd als werkbudget voor het wijkteam. U geeft aan dat hiervan weinig gebruik gemaakt wordt. Kunt u aangeven hoeveel van dit budget reeds besteed is?
  2. Is bij alle organisaties in Maassluis welke samenwerken met het Wijkteam bekend dat dit werkbudget beschikbaar is voor personen, specifiek jongeren die een klein financieel zetje in de rug nodig hebben?
  3. Tijdens de thema avond is duidelijk geworden dat Welzijn E25 veel samenwerkt met het Wijkteam. Kunt u aangeven of het budget ook ingezet kan worden wanneer een behoefte of vraag vanuit Welzijn E25 binnenkomt voor jongeren bijvoorbeeld vanuit het JIT programma? Dit is een individueel en specifiek programma waarin jongeren intensief begeleid worden.
  4. U geeft aan in uw bericht dat er waarschijnlijk budget zal overblijven. Kan het College aangeven of dit werkbudget ook breder ingezet zou kunnen worden of gebruikt kan worden bij behoefte vanuit een groepscalamiteit, denk hierbij bijvoorbeeld aan de Burgemeesterswijk?
Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt