door AWP

ERASMUSVAART TE DUUR, BLIJKT UIT RAPPORT DELTARES

Mooi idee, maar AWP heeft altijd gewaarschuwd voor de hoge kosten

MAASSLUIS | Het was een mooi idee, om de kanalen in het Westland en Den Haag weer aan elkaar te knopen door het aanleggen van de Erasmusvaart. Maar het gaat niet door. Delfland heeft per direct het trekkerschap van het plan Erasmusvaart neergelegd.

Nog in maart 2021 zei Manita Koop, als waterschapswethouder verantwoordelijk voor de Erasmusvaart: “Als we nú niks doen, dan hebben we in 2050 te maken met grote overstromingen in Westland en Den Haag.” Maar de uitkomst van het onderzoek van Deltares bevat geen woord Spaans: ‘het effect dat de Erasmusvaart heeft op het watersysteem blijkt niet in verhouding te staan tot de kosten’. Volgens Deltares is het goedkoper om de capaciteit van de gemalen te vergroten of een extra lange duiker onder de grond om de kanalen met elkaar te verbinden.

De Erasmusvaart verbindt de kanalen in het Westland met de Laak in Den Haag

 

Kosten-batenonderzoek

WP waarschuwde voor hoge kosten
Voor de AWP was het altijd de bedoeling dat de Erasmusvaart een brede vaart zou worden, met veel ruimte voor waterberging, waternatuur en ook vaarrecreatie. Maar de AWP heeft wel steeds gewaarschuwd voor de hoge kosten om al die verschillende wensen mee te nemen. ‘We hebben heel lang aangedrongen op een kosten-batenanalyse van de Erasmusvaart’ zeggen Anne van Hagen en Hans Middendorp van de AWP Delfland. ‘Er was nooit precies uitgezocht welk waterprobleem er nu werd opgelost. Terwijl zo’n studie van Deltares natuurlijk de eerste logische stap is als je zulke plannen gaat uitwerken’.

AD Regionieuws

 

Een belangrijk knelpunt bleken de kosten van een doorvaarbare duiker onder de N211, die in de komende jaren door Rijkswaterstaat wordt verbreed. Bovendien zou de gemeente Den Haag dan ook nog drie andere bruggen langs de Erasmusweg moeten verhogen. Ook wilde Den Haag in het bestemmingsplan de bestaande ‘droge natuur’ niet omzetten in ‘natte natuur’, waardoor de Erasmusvaart uiteindelijk heel smal uitvallen.

Valkenbosvaart

Voor de AWP is er een mooie brede vaart om het water uit Den Haag zuidwest snel af te voeren richting Scheveningen nog steeds een wens. Een interessante mogelijkheid hiervoor is het plan Valkenbosvaart. Het water wordt via de Valkenboskade middels een nieuw te bouwen gemaal omhoog gepompt op de waterpartij van de Haagse Beek, en vandaar naar het Verversingskanaal. Wellicht dat bij het nieuwe gemaal een overstappunt voor kanovaarders mogelijk is?

De AWP pleit ervoor om samen met de provincie, de gemeente Den Haag en Rijkswaterstaat voor de Valkenbosvaart een vergelijkbaar onderzoek te doen om kosten, baten en verschillende belangen in beeld te brengen.

AWP Anne van Hagen

AWP Hans Middendorp

 

 

 

 

 

 

 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt