MAASSLUIS | John Dolstra, nestor van de gemeenteraad heeft onderstaande tekst uitgesproken bij de installatie van de heer Sjef Evers als wethouder. Het was voor de raadsleden een mooie avond met veel eensgezindheid. Alle raadsleden hebben ingestemd met zijn benoeming. Sjef Evers (VVD) is de opvolger van Gerard van der Wees, die onlangs om persoonlijke redenen terugtrad.

 

John Dolstra (CU)

Voorzitter, geachte aanwezigen, de heer Evers familie en collega raadsleden,

Ook als je al wat ouder bent kun je nog steeds goed meedoen in de maatschappij en de politiek. Dit bewijs is geleverd door de veerkracht van de heer Evers. Op 19 mei 2015 was hij eerder benoemd als wethouder na het vertrek van de heer Huub Eitjes. Hoewel hij al eerder raadslid was van 1978 tot 1986 was hij toch voor meerdere mensen een onbekende in het politieke domein.

Dit veranderde echter snel door de invulling van zijn taak als wethouder in 2015 tot 2018. Misschien is wel de beste omschrijving van hem: Aimabele persoonlijkheid die heel goed kan luisteren -in de politiek een heel belangrijke kernkwaliteit- en altijd bereid om rekening te houden met alle belangen en dit mee te wegen met de inbreng van alle partijen.

Daarnaast en dat is ook goed voor Maassluis is hij een financiële zwaargewicht die in korte tijd een goede en prettige verstandhouding en samenwerking wist op te bouwen met de andere college leden en niet onbelangrijk met de ambtenaren. Al hebben die tegenwoordig de status van gewoon medewerker.

Na het vertrek van de heer Gerard van der Wees werd al snel duidelijk dat de heer Sjef Evers bereid was het stokje over te nemen. Hij heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij het jammer vond dat hij in 2018 het werk niet kon voortzetten. Maar hij kan nu weer aan de slag als de nieuwe schatkistbewaarder. Gelet op de septembercirculaire en de belofte van het college om voor de kadernota hierover met een stuk naar de Raad te komen heb ik er alle vertrouwen in dat de sleutel van de schatkist bij hem in goede handen is.

Verder wil ik niet onvermeld laten dat de heer Evers een moeilijke periode achter de rug heeft als gevolg van het overlijden van zijn vrouw Margriet en later eigen gezondheidsproblemen. Maar hij heeft op allerlei manieren laten blijken weer helemaal de oude te zijn en veel zin te hebben in het wethouderschap.

Zowel uit de Raad maar ook uit de gemeentelijke organisatie zijn er alleen maar positieve reacties op zijn terugkomst en dat alles heeft te maken met zijn deskundigheid, humor en menselijkheid. De gemiddelde leeftijd gaat met de komst van de heer Evers wel omhoog maar een beetje tegenwicht op dit punt kan binnen dit college helemaal geen kwaad. De vorige keer sprak de heer Kuijper toen als Nestor mooie woorden over de sociale en harmonieuze samenwerking. Nu zit de heer Kuijper dichtbij u als collega-wethouder maar ik begreep uit goede bron dat ook binnen dit college er een goede sfeer heerst.

We weten niet waarom de heer Gerard van der Wees is vertrokken, maar we begrijpen wel heel goed waarom de heer Sjef Evers weer is toegetreden tot het stadbestuur. Hij wil namelijk heel graag.

Op 19 mei 2015 sprak de heer Evers mooie woorden over de bestuurlijke cultuur van samenwerken in Maassluis. Ik citeer hierbij zijn woorden hierover: Niet besluiten op basis van macht maar op grond van gedegen argumenten met inbreng van alle partijen. Deze bestuurlijke cultuur is er in Maassluis nog steeds en daar mogen we met elkaar zuinig op zijn.

Ik sluit af

Geachte heer Evers, beste Sjef, namens de gehele gemeenteraad heet ik u als nestor van de Raad van harte welkom als wethouder en wens u veel succes en vooral ook plezier in dit belangrijke werk voor onze stad.


 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt