MAASSLUIS | Dierenhoek ‘t Sparretje is zwaar getroffen door de verwoestende brand in de nacht van 4 op 5  januari. Voor de VSP heeft dit op 6 januari tot schriftelijke vragen geleid, welke volgens het tussenbericht van B&W dd 22 januari niet binnen de gestelde termijn kunnen worden beantwoord. B&W spreekt de verwachting uit niet eerder dan eind februari antwoord op de vragen te kunnen geven. De VSP vindt dit niet kunnen.


VSP vraagt aan wethouder Evers het volgende.

Kunt u uitleggen waarom de verbrande stal (eigendom van de gemeente uw eigendom) nog altijd niet is opgeruimd? Brandresten verspreiden zich nog altijd en de stank neemt toe. Dit geeft overlast voor de bewoners in de directe omgeving. De situatie zoals deze nu is is een gevaar voor zowel de vrijwilligers als voor de dieren. Wij vinden dit niet acceptabel. Hier moet prioriteit aan worden gegeven.

Deze brand heeft ook een aantal andere zaken blootgelegd zoals onduidelijkheid over eigendommen en aansprakelijkheid; denk hierbij aan de grond, opstallen, hekwerk/omheining en beschoeiing.

Het kan toch niet zo zijn dat er juridisch getouwtrek plaats vindt over aansprakelijkheid wat tot gevolg heeft dat het fatsoenlijk op orde brengen van de Dierenhoek enorme vertragingen oplevert ? Wij herinneren u dan ook aan de door ons gestelde Art51 vragen m.b.t. het juridisch eigenaarschap, de exploitatie, verzekering,.. ).

De wethouder zegt toe om helderheid te brengen over het eigenaarschap, ook voor eventuele andere objecten in de stad.

Er zijn gelukkig bewoners, bedrijven en verenigingen die een bijdrage willen leveren of hebben geleverd de afgelopen weken en daar is een ieder heel blij mee. Maar naast al deze goede, hartverwarmende en financiële bijdragen is het zaak dat u als gemeente hier bovenop zit en duidelijkheid verschaft aan de beheerders en daar gaat het uiteindelijk om tot daadwerkelijke actie overgaat.

Wanneer bent u voornemens een helder plan te communiceren naar de beheerders (Ingrid en Robin)?

De wethouder zegt toe om hierin op redelijke termijn helderheid te brengen.


 

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt