MAASSLUIS | Voor wie de lokale politiek van dichtbij volgt, komt het vertrek van wethouder Kees Pleijsier niet als een verrassing. Hij heeft de afgelopen jaren diverse malen stevige debatten moeten doorstaan. Vanaf september 2016 toen de taken werden herverdeeld omdat het college van vier terugging naar drie en de oppositie structureel met kritiek kwam, was het zichtbaar dat hij het wethouderschap met minder plezier vervulde. Hij gaat door tot maart 2018 maar is na de gemeenteraadsverkiezingen niet beschikbaar voor de politiek.

Op de website van het CDA Maassluis meldt hij zijn besluit als volgt:


Beste inwoners, raadsleden, collega’s,

Na zo’n 10 mooie jaren in het Maassluise gemeentebestuur heb ik besloten mij niet opnieuw beschikbaar te stellen voor een actieve politieke rol na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Sinds 2007 heb ik het CDA Maassluis als wethouder, raadslid en nu weer als wethouder mogen vertegenwoordigen in het gemeentebestuur van onze stad. Ik heb al deze jaren mogen ervaren hoe boeiend het werk als raadslid en in het bijzonder het wethouderschap is.

Door de goede samenwerking met de collega’s, gemeenteraad, ambtenaren, partijgenoten en samen met de vele betrokken inwoners heb ik veel mooie en soms ook moeilijke projecten mogen realiseren voor Maassluis. Ik heb deze jaren als inspirerend en enerverend ervaren.

Het was dan ook geen makkelijke keuze om mij niet meer beschikbaar te stellen voor een volgende bestuurstermijn, maar ik kijk uit naar een nieuwe uitdaging buiten de politiek. Door mijn keuze nu bekend te maken, kan ik mij in openheid gaan richten op mijn toekomst na het wethouderschap naast mijn dagelijks werk. Ik heb het bestuur van het CDA Maassluis op de hoogte gesteld van mijn besluit.

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Tot een nieuw college van Burgemeesters & Wethouders is benoemd, blijf ik mij als wethouder inzetten voor ons prachtige Maassluis.

Met vriendelijke groet,

Kees Pleijsier
Wethouder CDA Maassluis

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt