Het is tijd voor meer actie van gemeentewege

MAASSLUIS | De PvdA heeft in de afgelopen weken meerdere wijkbezoeken afgelegd. Tijdens deze wijkbezoeken hebben zij met honderden bewoners gesproken over de woon- en leefomgeving. De meeste bewoners wonen zeer naar hun zin in al deze buurten. Veel bewoners zijn ook enthousiast over de vernieuwingen in de stad: het opknappen van de Binnenstad, de nieuwe Koningshoek en de nieuwbouw in Burgemeesterswijk en Sluispolder West.

Naar aanleiding van de wijkbezoeken heeft de PvdA een aantal zaken op ambtelijk niveau aan de orde gesteld en een aantal individuele kwesties bij Maasdelta gemeld.

Maar onderstaande vragen willen we graag officieel en openbaar beantwoord krijgen:

 1. Bij bijna alle wijkbezoeken klagen inwoners over de overlast van hondenpoep. Onder andere in het Vrijheidspark, het Van Beethovenpark en de groenstroken in bijna alle wijken. We dienden daar in 2014 een motie over in en er kwam een nieuw hondenbeleid. Bij het vaststellen van het nieuwe hondenbeleid hebben we bij
  amendement geregeld dat de poepzuiger ingezet zou worden totdat de overlast weg is. Bij navraag bleek dat de poepzuiger toch bijna niet is ingezet. Kunt u zorgen dat, nu het snel weer buitenspeel-weer wordt, de parken en groenstroken worden schoongemaakt zodat kinderen kunnen buitenspelen zonder het risico dat zij met hondenpoep in aanraking komen? Hoe vaak is de poepzuiger inmiddels ingezet in 2018?
 2. Verkeersveiligheid is een belangrijk aandachtspunt, dat terugkomt in veel wijken. Op verschillende plekken is er behoefte aan een zebrapad. Zodat voetgangers als kwetsbare verkeersdeelnemers veilig kunnen oversteken. Zeker voor mensen die minder snel zijn, is een oversteek soms een flinke hindernis.
  – Er zijn veel bewoners van Parkhof, uit het Beethovenpark en de flats naast de Koningshoek, die maar moeilijk de Van Beethovenlaan kunnen oversteken. Is het mogelijk een zebrapad aan te leggen over de Van Beethovenlaan?
  – Kunt u ook een fietspad langs de Van Beethovenlaan aanleggen, gelet op de afspraken in het fietsbeleid dat bij wegen waar er 50 km/h mag worden gereden vrij liggende fietspaden horen te zijn?
  – Ook de inwoners van het Elysium en het Stort hebben behoefte aan een oversteek over de Industrieweg, oa vanwege de voetgangers naar de school op het Balkon en de natuurspeeltuin. Kunt u zo’n zebrapad aanleggen?
  – In Sluispolder-West vragen de bewoners van de Schuurhof om een oversteek over de Mgr. Bekkerslaan. Veel wat oudere bewoners maken gebruik van de Hooftzaak en gaan per rollator daarheen, maar de oversteek is lastig en het overzicht is slecht. Ambtelijk is het antwoord tot nu toe afwijzend, kan dat zebrapad er toch komen?
 3. Iedereen moet zeker zijn van een fijne woning in een fijne buurt, maar helaas zijn er toch bewoners die zware overlast ervaren en zich onveilig voelen in hun eigen huis, portiek of straat. Het kan niet zo zijn bewoners van huizen door wangedrag van hun buren uiteindelijk moeten verhuizen. De PvdA heeft al in 2011 naar aanleiding van wijkbezoeken waar we tegen dit soort situaties tegenkwamen via een motie gevraagd om een betere, sluitende aanpak van woonoverlast om de bewoners beter te beschermen. Naar aanleiding van die motie is er in 2014 een protocol woonoverlast opgesteld met gemeente, politie, VBBM, Maasdelta en Vestia. Daarover zijn diverse rapportages gekomen naar de raad , waaruit blijkt dat woonoverlast vaak voorkomt. We hebben verschillende huishoudens gesproken (oa op het Stort) waar de aanpak van woonoverlast niet altijd goed lijkt te werken voor het terugdringen van de woonoverlast. Kunt u verklaren waarom bewoners ondanks de afspraken zich van het kastje naar de muur gestuurd voelen, of niet serieus genomen door Maasdelta? Hoeveel waarschuwingen, hoeveel inzet van bemiddelaars en hoeveel woninguitzettingen zijn er geweest n.a.v. woonoverlast in 2016 en 2017?
 4. In diverse wijken zijn er klachten over de kwaliteit van stoepen voor minder validen met scootmobiel of rollators maar ook mensen met kinderwagens: rondom Parkhof en in Sluispolder-West. De gemeenteraad heeft op voorstel van het CDA extra geld uitgetrokken voor het verbeteren van voetpaden Hoeveel stoepen zijn daarmee nu verbeterd?
 5. Eerder hebben we als PvdA gepleit voor leefregels in complexen om verloedering tegen te gaan, maar daar wilde we constateren dat zowel in de Van Beethoven, de Zaneveld en andere flats mensen bij herhaling vuilnis en voedselresten van balkons gooien. Dat levert overlast op van vogels en bij sommige flats zelfs ratten. Maasdelta heeft weliswaar bordjes en brieven opgehangen, maar het blijkt dat er helaas toch bewoners zijn die daar lak aan hebben. Welke mogelijk zijn er nog meer om overlast gevend gedrag van bewoners terug te dringen die het voor de meerderheid van nette bewoners verpesten?
 6. In Sluispolder-West zijn prachtige nieuwe sociale huurwoningen gebouwd, nu ook aan de Jan Luykenstraat, de inwoners -veelal terugkerende bewoners van de sloopwoningen- zijn heel tevreden met de nieuwe woningen en de regeling voor terugkeerders. Zij en de omwonenden verbazen zich wel over de grote hoeveelheid bouwmaterialen, hekken, stenen, betonblokken die onbeheerd zijn achter gebleven en maar niet op worden geruimd. Ook zijn sommige woningen nu niet goed bereikbaar. Kunt u zorgen voor dat de openbare ruimte snel opruimt en netjes maakt, ook om ongelukken te voorkomen?

 

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu

2 Reacties

 1. Aad Rieken
  8 maart 2018 at 22:24

  Ik denk dat Jose zijn stem zal verheffen tegen de PvdA,
  maar er niet op zal stemmen, of zal ik het mis hebben!?

  “Waar Het Hart Van Vol Is Loopt De Mond Van Over!”

 2. P de Bruin
  8 maart 2018 at 19:55

  Wanneer wordt de verlichting op de rotonde Rozenlaan gemaakt nu ongeveer 6 weken KAPOT