MAASSLUIS | De fractie van MB heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders op grond van art. 51 R.v.O. over het onderwerp “regresrecht WMO”. Het college heeft de vragen als volgt beantwoord.

Kunt u in begrijpelijke taal voor ons en de Maassluise inwoner uitleggen welke financiële gevolgen deze overeenkomst eventueel kan hebben? Dit zowel voor de gemeente als voor een eventuele eigen bijdragen voor burgers die een WMO-aanvraag doen?

Het regresrecht zorgt ervoor dat gemeenten de kosten voor Wmo-voorzieningen kunnen verhalen op een derde bij wettelijke aansprakelijkheid wanneer een ongeval tot de beperkingen heeft geleid. Gemeenten komen daarbij meestal uit bij een aansprakelijkheidsverzekeraar. Om bureaucratie en procedures te voorkomen hebben de VNG en het Verbond van Verzekeraars van 2015 tot en met 2018 een overeenkomst afgesloten waarmee de verzekeraars het regresrecht afkochten.

Voor de gemeente Maassluis geldt dat zij een bedrag van ongeveer €20.000,- per jaar heeft ontvangen ter compensatie van de kosten van de verstrekte Wmo-maatwerkvoorzieningen aan letselschadecliënten en deels voor het niet ontvangen van de bijdrage in de kosten.

Voor 2019 is de verwachting dat er geen overeenkomst meer gesloten wordt door de VNG en het Verbond van Verzekeraars. De reden is dat verzekeraars, als iemand geen beroep wil doen op de Wmo, toch alle voorzieningen moeten betalen. Bij een overeenkomst met de VNG (gemeenten) zouden ze dan dubbel betalen. Als er geen overeenkomst komt tussen de VNG en de verzekeraars kan de gemeente per individuele situatie een procedure starten om, bij wettelijke aansprakelijkheid, kosten op een derde te verhalen. De compensatie van €20.000,- ontvangt de gemeente niet meer, tenzij er een nieuwe overeenkomst gesloten wordt voor het jaar 2019.

Voor de eigen bijdrage van burgers die een voorziening aanvragen bij de Wmo waarbij sprake was van een ongeval en waarbij letselschade is erkend door de verzekering van de tegenpartij, verandert er niets.

Hebt u in beeld op hoeveel inwoners van onze stad deze regeling betrekking heeft?

Door de bestaande overeenkomst is er niet geregistreerd welke burgers een aanvraag doen met erkende letselschade. De betreffende inwoners hebben de maatwerkvoorzieningen ontvangen die zij nodig hebben om deel te kunnen nemen aan de samenleving.

Kunt u de rol van Vraag Raak in dit proces aangeven?

De WMO-consulenten van ROGplus die in het wijkteam zitten, zijn op de hoogte van het regresrecht. Er is geen specifieke rol voor Vraagraak bij het regresrecht WMO

 


Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu