MAASSLUIS | In de jaarstukken over 2015 bestemd voor de gemeenteraad meldt B&W over de decentralisaties (WMO, Jeugdzorg):

“Het jaar 2015 was vooral een spannend jaar op het gebied van het Sociaal Domein door de decentralisaties. Sinds 1 januari 2015 draagt niet meer het Rijk maar de gemeente de verantwoordelijkheid voor ondersteuning van een grote groep inwoners op het gebied van jeugdhulp, zorg en begeleiding en participatie. Het is ons gelukt om de transitie, de invoering van nieuwe taken voor de inwoners soepel te laten verlopen. Een “zachte landing”, wat ons betreft. Vooral de onzekerheid over de budgetten voor de decentralisaties speelden ons parten, waardoor we moeilijk op de financiën konden sturen. Continuïteit van de zorg stond hierbij voorop. Er zijn echter nog steeds onzekerheden en risico’s. Zo zullen we pas in de loop van 2016 weten hoe het zit met de PGB’s, waarbij de Sociale Verzekeringsbank verantwoordelijk is voor de uitvoering.

Na de transitie komt de transformatie. Daarin zijn de eerste stappen gezet. De financiële mogelijkheden worden de komende jaren strakker en de budgetten zullen dalen. We zullen een antwoord moeten zien te vinden op de vraag hoe de instroom te beperken. Tegelijkertijd willen we de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren voor diegenen die wel gebruik maken van de voorzieningen.”

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    7 juni 2016 at 11:17

    ”DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST!”

    Het Zal Mij (G)een (G)rot(e) Zorg Zijn!