DELFLAND | Steeds weer zijn er incidenten met vissterfte in de regio Delfland. Vaak is ‘roekeloos maaien’ de oorzaak. De aannemer gaat dan met een maaiboot door een ondiepe sloot. Als de vissen niet tijdig weg kunnen komen uit het riet, worden ze dodelijk geraakt door de draaiende messen van de maaier.

Bij maaien vanaf de kant kan wordt vissterfte vrijwel volledig voorkomen. ‘Maaiboten veroorzaken gewoon onnodig dierenleed en zijn een ramp voor de waternatuur’, zegt Hans Middendorp, fractievoorzitter van de AWP Delfland.

De Algemene Waterschapspartij Delfland heeft samen met Water Natuurlijk, PvdA, PvdD, CU/SGP en de sectie Natuur schriftelijke vragen gesteld aan het College van Delfland. De ondertekenaars willen weten hoe er een einde kan komen aan de lange reeks incidenten met vissterfte.

 

© PR AWP

© PR AWP

TANTHOF, DELFGAUW EN PIJNACKER

In het Algemeen Bestuur (de ‘gemeenteraad’ van Delfland) wordt al sinds 2014 gesproken over lokale vissterfte. Het College van Delfland doet dit telkens af als ‘betreurenswaardige incidenten’ en belooft ook beterschap. Zo zijn de maaiprotocollen aangescherpt.

Feit is echter dat ook in 2019 weer op diverse plekken in de Delflandse regio enorme vissterfte is gemeld. En zowel in sloten die door het waterschap als door de gemeenten worden geschoond. Ook wordt er zoveel bagger omgewoeld door de maaiboot, dat er tijdelijk een zuurstoftekort optreedt. Dat helpt de vissen natuurlijk ook niet.


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten naar je e-mail te laten verzenden.

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt