versie 9 –


Hergebruik column tekst

De schrijver van een column blijft eigenaar van de tekst. Zij/ hij mag deze eigen tekst hergebruiken, op voorwaarde van:

 • bronvermelding ‘Eerder verschenen op www.maassluis.nu
 • het in acht nemen van een week wachttijd tot na de publicatiedatum, opdat de column de tijd heeft om het lezersbestand van Maassluis te bereiken.
 • Wil je het eerder, dan moet je eerst overleggen met onze redactie

Teksten gebruiken van anderen

 • Teksten van anderen overnemen moet met expliciete vermelding van de bron.
  • vb: Zoals in de Volkskrant van dd-mm-jjjj staat “….”
  • vb Zoals Schrijfster X in haar boek Y zegt: “……”
 • Je mag bovendien niet meer dan 75 woorden van een ander letterlijk overnemen. Zie daarover onze pagina over wat NIET mag vanwege het citaatrecht: Auteursrecht foto’s en artikelen

Kopij

Stuur jouw column naar nieuws@maassluis.nu

Schrijftips

Zie pagina: taal- en schrijftips

Zie pagina: tips voor opiniestukken

 

Schema’s

Er zijn diverse dagen waarop columnisten elkaar afwisselen. Je vindt ze op een aparte pagina genaamd

jaarschema per publicatiedatum


Aanwijzingen voor alle columnisten

Onderstaand geeft de columnist inzicht in de door de redactie gehanteerde kaders.


Kopfoto
De columnist zorgt eenmalig voor een goede foto die minstens het formaat heeft van 1000 x 600 pixels. Indien gewenst kunnen wij [Maassluis.Nu] zorgen voor een goede foto via een aan ons verbonden fotograaf.

Overige foto / video

Een column bestaat normaal gesproken alleen uit tekst. Foto’s en videos trekken de aandacht namelijk weg van tekst. vandaar dat we ze zo weinig mogelijk toelaten.


Frequentie
Vaste columnisten schrijven per afgesproken frequentie (wekelijks, 2-wekelijks, 4-wekelijks , 2-maandelijks) hun column.

Tijdstip van publicatiekalender
Een doordeweekse column verschijnt om 8:00 uur. De zondagcolumn om 9:00 uur. Uitgangspunt hierbij is dat de column voldoende aandacht kan pakken gedurende de dag.

Deadline

De kopij wordt aangeleverd per email: nieuws@maassluis.nu.

 • Wekelijkse columns dienen 16 uur vóór publicatiemoment binnen te zijn om tijdige publicatie te kunnen garanderen.
 • Columns met andere frequentie dienen 36 uur van te voren binnen te zijn. De schrijfroutine voor deze schrijvers is immers minder. Er moet voldoende tijd zijn voor de redactie om de columnist te attenderen dat deze moet aanleveren of cruciale correcties te kunnen terugkoppelen.

inhoudInhoud
De inhoud bepaalt de columnist volledig zelf.

 • Politiek: Is de columnist actief in de politiek dan mag op persoonlijke titel natuurlijk over de politiek worden geschreven, graag zelfs. Enerzijds helpt het de columnist dan aan eigen PR (grotere zichtbaarheid, wie is deze, wat is diens visie), anderzijds worden opinies zo breder gedeeld via een onafhankelijk medium.
 • Commercieel: Evident / expliciet reclame maken door de columnist is niet toegestaan. Wij hebben daarvoor alternatieve kanalen [commerciële artikelen, reclamebanners, e.d.] Maassluis.Nu behoudt zich het recht voor om non-profit instellingen wel enige vorm van bekendheid te geven via een column. Denk daarbij aan de openbare bibliotheek, de voedselbank enzovoort.
 • Afbeeldingen & Links: een column dient zoveel mogelijk vrij te zijn van externe links en afbeeldingen. Gebruik deze spaarzaam.

omvangOmvang van de column
Een column bevat gemiddeld tussen 250  en 600 woorden. Soms wordt de tekst langer, maar bedenk dan: hoe meer je de 900 woorden nadert, des te lastiger het is de aandacht van de doorsneelezer vast te houden.

Vuistregel voor lengte van een internet tekst.

500 woorden voor mooie column.
650 woorden voor een ‘klassiek’ opiniestuk, waarin een onderwerp in een wat bredere context wordt geplaatst.
800 woorden voor een extra lang stuk waarin nog dieper wordt gegraven.
1200 woorden voor een essay van een ‘hele krantenpagina’. Dit geldt trouwens ook bij alle kranten.

bijvoorbeeld: dit artikel is 850 woorden.https://maassluis.nu/opinie/de-invloed-van-lokale-partijen


 Redactioneel

De redactie kijkt columns na op een aantal aspecten. Dat staat beschreven op deze

Columns redigeren

 

deze pagina is tot nu toe gelezen door: 1.533 lezers


Ontdek meer van MAASSLUIS.NU

Abonneer je om de nieuwste berichten in je inbox te ontvangen.

Geen Reactie

Wij WEIGEREN Reacties ZONDER Voornaam + Achternaam!