Een korte uitleg hoe de redactie de columns bekijkt en redigeert.

Columns
In columns, recensies, opiniërende berichten en vergelijkbare genres komt de journalist /schrijver een grotere vrijheid toe dan in andere berichtgeving, waar het gaat om het controleren van feiten, het achterwege laten van wederhoor, en het door elkaar gebruiken van feiten en fictie.

Soorten columns
Maassluis.Nu kent twee genres in haar column populatie: de opinie en de persoonlijke ervaringen.

Koppen

Indien de kop boven de column niet is aangeleverd, te lang is of niet pakkend zal de eindredactie een passende kop bepalen

Tussenkopjes

Indien nodig geacht om de aandacht vast te houden (men leest anders op internet dan in een boek) worden door eindredactie tussenkoppen ingevoegd. Ook als de lengte of de diversiteit van een column daarom vraagt, kan de eindredactie tussenkopjes toepassen.

Censuur
Naast de algemene fatsoensnorm die de redactie bewaakt, is er zelfcensuur door de columnist. Hoe Maassluis.Nu omgaat met reacties e.d. is in onze omgangsvormen op de nieuwssite openbaar gemaakt. Het is goed daar kennis van te nemen. In twijfelgevallen vindt overleg plaats met de hoofdredactie.

redigerenRedigeren
Onze columnisten zijn vaardige schrijvers en beheersen de Nederlands taal goed, waardoor er niet veel wordt geredigeerd. We laten de tekst ongemoeid. Soms zijn er kleine correcties nodig. Denk aan een verschrijving, spelling, grammatica en interpunctie, inkorten van te lange zinnen die het de lezer moeilijk maken. De redactie voert die soort correcties door zonder ruggespraak. Aan de context en betekenis zal echter nooit worden gesleuteld zonder afstemming met de schrijver.

 ►In enkele gevallen – mits de column vóór de deadline is aangeleverd – zal de redactie wel overleg plegen met de schrijver.

We zorgen ervoor dat de titel altijd begint met “Column:”, dan komt dat woord ook herkenbaar in de url terug.

wereldLezerspubliek
Door lezers te attenderen via de sociale media trachten wij een zo groot mogelijk publiek te bereiken.

  1. Twitter – Nieuwsberichten worden automatisch doorgezet naar twitter (met een link naar het bericht). Dit geldt dus ook voor de columns.
  2. Facebook – Door de redactie worden de meeste berichten ook op FB geplaatst op de pagina Maassluis.Nu aldaar.
  3. Zelf delen via de social media De columnist kan ook zelf via Twitter en via Facebook de column delen. Het levert op die manier een groot lezerspubliek voor die specifieke columnist.

publiekAandacht pakken
De korte tekst (caption of summary) die de redactie als aandachttrekker bij een bericht zet, verschijnt bij het bericht op Twitter.

© wikipedia

Geen Reactie

Wij WEIGEREN Reacties ZONDER Voornaam + Achternaam!