door Hanneke Volker

Vergadering Maassluise Sport- & Recreatieraad op 17 januari 2022 via Teams  

MAASSLUIS | Op Maandag 17 januari a.s. vanaf 19.30 uur heeft de MSR haar openbare vergadering. Dit gebeurt digitaal via Teams.

Na de opening van de vergadering is er de mogelijkheid in te spreken. Diegene die wil inspreken, moet zich wel uiterlijk 15 januari a.s. via email aanmelden bij de secretaris van de MSR via secretaris.msrmaassluis@gmail.com. Na aanmelding wordt er contact met u opgenomen.

Agendapunten zijn o.a.:

  • contact met de verenigingen verstevigen
  • inventarisatie sportparticipatie middelbare scholieren
  • stand van zaken lopende projecten.

Heeft u vragen, kunt u die altijd sturen naar secretaris.msrmaassluis.nl. Wij zullen deze dan z.s.m. beantwoorden.

Voor meer informatie zie www.msrmaassluis.nl


 

Redactie Sport

Redactie Sport

Sportredactie | Publiceert sportverslagen en berichten over bijzondere sportgebeurtenissen zoals toernooien