De Maassluise Sport- en Recreatieraad vergadert ca. 10 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Wilt u inspreken over een bepaald onderwerp, kan dat ook. Men wordt wel verzocht zich vooraf schriftelijk te melden bij de secretaris (secretaris.msrmaassluis@gmail.com). De vergaderingen worden gehouden in het stadhuis en beginnen om 20.00 uur.

“Sport en Recreatie in Maassluis: voor iedereen, binnen en buiten”

De leden van de MSR willen zich (nog) meer inzetten voor belangenbehartiging van verenigingen en instellingen en voor verenigingsondersteuning. Daarbij zal extra aandacht worden besteed aan de rol van de MSR als intermediair/consulent.

Agenda en adviezen

De MSR geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan het College van B&W.

Op de agenda voor de vergadering van 18 januari 2016 staan o.a. de volgende punten: Toekomstvisie MSR, Werkplan MSR 2016, advies ’Faseringsdocument binnensport’, advies ‘Algemene verhuurvoorwaarden Binnensportaccommodaties’  en het Sportgala 2015.

De volledige agenda staat op de website www.msrmaassluis.nl.

Plaats en tijd
Stadhuis, 18 januari 2016 20.00 uur

De volgende MSR-vergadering is 22 februari a.s. Dit keer op een andere (nog niet bekende) locatie.

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu