MAASSLUIS | De MSR vergadert op  19 september 2016. De Maassluise Sport- en Recreatieraad vergadert ca. 10 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Wilt u inspreken over een bepaald onderwerp, kan dat ook.

Men wordt verzocht zich vooraf schriftelijk te melden bij de secretaris (secretaris.msrmaassluis@gmail.com). Deze vergadering wordt gehouden ten Stadhuize, Koningshoek en begint om 20.00 uur.

Sport en Recreatie in Maassluis: voor iedereen, binnen en buiten
De leden van de MSR willen zich (nog) meer inzetten voor belangenbehartiging van verenigingen en instellingen en voor verenigingsondersteuning. Daarbij zal extra aandacht worden besteed aan de rol van de MSR als intermediair/consulent.

Agenda en adviezen
De MSR geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan het College van B&W. Op de agenda voor de a.s. vergadering staan o.a. naast de reguliere de volgende punten:

  • Faseringsdocument binnensportaccommodaties incl. capaciteitsonderzoek
  • Sportgala
  • rol MSR en verenigingen.

De volledige agenda staat op onze website www.msrmaassluis.nl.

Volgende vergadering
De volgende MSR-vergadering is 17 oktober a.s. Ook deze keer in het stadhuis, aanvang 20.00 uur.

 

 

 

Hoofd Redactie

Hoofd Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt