door Hans Windhouwer

MAASSLUIS | De 46 deelnemers deze middag wisten slechts een minimaal resultaat neer te zetten. Zegge en schrijven 3 spelers wisten een score boven de 5000 punten te realiseren. Dit waren dit keer: Marietje Nelissen (5234), Mar v/d. Lugt (5204) en Wim de Ridder (5156).

Deze middag was ook de laatste speelmiddag in de basisronde van dit kwartaal, de resterende speelmiddagen staan in het teken van de compensatie ronden. In deze ronden kan worden geprobeerd tegenvallende resultaten weg te spelen. De top 3 van dit moment bestaat uit: Gerard v/d. Houwen (39398). Marieke Vink (38611) en Wim de Ridder (38609). Of zij instaat zijn hun positie te handhaven of zelfs ten opzichte van elkaar te verbeteren zal de komende tijd leren. Ook moet rekening worden gehouden met het feit dat nog heel wat spelers staan te dringen om een positie in de top drie te bemachtigen. Al met al is de strijd om het kwartaalkampioenschap nog lang niet gestreden.

Klaverjascompetitie iedere woensdagmiddag in ontmoetingscentrum de Vloot, aanvang 13.30 uur aanwezig 13.15 uur. Voor vragen of informatie klaverjasclubdevloot@kpnmail.nl.


Redactie Sport

Redactie Sport

Sportredactie | Publiceert sportverslagen en berichten over bijzondere sportgebeurtenissen zoals toernooien