© TenFiftyNine


MAASSLUIS | De energie spatte er maandagavond 25 november 2019 vanaf. Zo’n 80 mensen van sportclubs, maatschappelijke organisaties en geïnteresseerde Maassluizers kwamen bij elkaar om een eerste aanzet te geven voor een lokaal sportakkoord 2020 en 2021. Sportambassadeur Gregory Sedoc was ook aanwezig.

Na een interview met wethouder Gerard van der Wees en het voorstellen van sportformateur Steef van den Boom had dagvoorzitter Etienne Verhoeff een aantal prikkelende vragen voor de aanwezigen. Op die manier konden zij hun eerste ideeën kenbaar maken en werden de kansen en uitdagingen in kaart gebracht.

© Jelle Ravestein

© Jelle Ravestein

Stelling 1: Over drie jaar beweegt jong en oud in Maasluis en doet frequent aan sport. Het is een doorslaand succes. Vertel waarom dat gelukt is

Stelling 2: Over drie jaar blijkt het lokaal sportakkoord mislukt. Wat zijn de oorzaken?

enzovoort

Wethouder Gerard van der Wees is blij met de grote opkomst en betrokkenheid: “Sport biedt alleen maar kansen! Voor verbinding, voor gezondheid en voor jong tot oud.

Sportformateur Steef van den Boom – verantwoordelijk voor de totstandkoming van een breed gedragen lokaal sportakkoord  – is ook enthousiast en gaat direct aan de slag met informatie die de sportclubs, maatschappelijke organisaties en geïnteresseerde Maassluizers maandag naar voren brachten.

De komende tijd gaat Steef in de stad ‘op de koffie’ bij deze betrokkenen om concrete acties te bespreken. Tijdens vervolgbijeenkomsten in januari en februari 2020 wordt weer gezamenlijk gewerkt aan het lokaal sportakkoord. De bedoeling is om het sportakkoord in maart te ondertekenen en in april te starten met de uitvoering.

© Jelle Ravestein

© Jelle Ravestein – Discussies per groep

© Jelle Ravestein – Veel belangstelling

Het doel is om de zes speerpunten uit het Nationaal Sportakkoord te vertalen naar de Maassluise situatie. Voorop staat daarbij dat iedereen een leven lang met plezier kan sporten. Verder gaat het om een duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, een positieve sportcultuur en van jong af aan vaardig zijn in bewegen. Topsport wordt gebruikt als inspiratiebron om deze doelen te bereiken.

Meer informatie
Meer algemene informatie over het sportakkoord is te vinden op de website: Sportakkoord

Een afspraak maken met sportformateur Steef van den Boom kan via sportloket@maassluis.nl

© Jelle Ravestein

© Jelle Ravestein volle aula bin het Revius Lyceum


 

Redactie Sport

Redactie Sport

Sportredactie | Publiceert sportverslagen en berichten over bijzondere sportgebeurtenissen zoals toernooien