Sport en Recreatie in Maassluis: voor iedereen, binnen en buiten

De Maassluise Sport- en Recreatieraad (MSR) vergadert ca. 10 keer per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Wilt u inspreken over een bepaald onderwerp, kan dat ook. Men wordt wel verzocht zich vooraf schriftelijk te melden bij de secretaris (secretaris.msrmaassluis@gmail.com). Deze vergadering wordt gehouden bij AV Waterweg, Dr. Albert Schweitzerdreef 471 en begint om 20.00 uur.

De leden van de MSR willen zich (nog) meer inzetten voor belangenbehartiging van verenigingen en instellingen en voor verenigingsondersteuning. Daarbij zal extra aandacht worden besteed aan de rol van de MSR als intermediair/consulent.

Agenda en adviezen
De MSR geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan het College van B&W.
Op de agenda voor de vergadering van 22 februari 2016 staan o.a. de volgende punten: MSR-Advies ’Faseringsdocument binnensport’, het capaciteitsonderzoek, Sportcafé, Tarievenbeleid, stand van zaken zwembad Dol-fijn. De volledige agenda staat op onze website www.msrmaassluis.nl.

Plaats en tijd
AV Waterweg, Dr. Albert Schweitzerdreef 471.
Maandag 22 februari 2016 | aanvang 20.00 uur

Volgende vergadering
De volgende MSR-vergadering is 21 maart a.s. Dan weer in het stadhuis, aanvang 20.00 uur.

 

Redactie

Redactie

Redactie van Maassluis.Nu