MAASSLUIS | Er is een aanvraag ingediend voor een vergunning voor het aanleggen van 2 padelbanen en kappen van 3 bomen aan Dr. Albert Schweitzerdreef 437 te Maasslsuis

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning zijn binnengekomen.

LocatieBetreftSoort
Dr. Albert Schweitzerdreef 4373146APAanleggen 2 padelbanen en kappen 3 bomenBouwen, Kappen

Belanghebbenden worden erop gewezen dat deze publicatie NIET betekent dat er vergunning is verleend. Deze publicatie heeft een informatief karakter. Eventuele vergunningverlening en/of voornemens om ontheffing te verlenen, zal te zijner tijd worden gepubliceerd, waarna de mogelijkheid bestaat de plannen in te zien en eventuele zienswijzen of bezwaren in te dienen.


Redactie Sport

Redactie Sport

Sportredactie | Publiceert sportverslagen en berichten over bijzondere sportgebeurtenissen zoals toernooien