Seniorenbiljarters De Vliet in rechtstreeks gevecht met De Westwijk uit Vlaardingen

Op de ranglijst bij het begin van de winterstop, half december, moest ‘de Vliet’ accepteren dat de spelers van ‘de Westwijk’ uit Vlaardingen 6 wedstrijdpunten meer behaald hadden dan zij. . Diezelfde 6 punten,  had ‘de Vliet’ ingeleverd in september tijdens het bezoek aan Vlaardingen.

Nu, op 13 januari 2016, kon ‘de Vliet’ proberen dit verschil in een rechtstreeks duel thuis recht te zetten. Plezierige bijkomstigheid was,  dat ‘de Vliet’ in haar eerste wedstrijd dit jaar een ruime uitslag had bereikt in De Lier bij ‘Anker 83/5’ en dat ‘De Westwijk’ veel punten had verloren  in haar eerste optreden in het nieuwe jaar.

Een prima kans derhalve voor ‘de Vliet’ om de leiding te pakken. Het werd een gezellige, sportieve krachtmeting, tussen twee gelijkwaardige ploegen.

In ronde één wist Sjaak Bal nipt op moyenne de winst te pakken tegen Chris Lagrouw. Rob Kohl speelde prima, maar kon in de eindfase van de partij Frans Storm niet bijhouden. Met 12,40 tegen 15,18 ging Rob ten onder.

In de tweede ronde,  wist Arnold Peek een deel van de opgelopen achterstand goed te maken tegen Jan Broere. Met 11,42 tegen 10,28 bleef de winst in Maassluis. Wals Verbrugge speelde een prima match tegen Arend Koster,  maar moest toch in Arend zijn meerdere erkennen met 11,33 tegen 13,57 punten.

Jan Post bracht ‘de Vliet’ weer helemaal in de race, door met liefst 11,55 tegen 6,34 Aad de Vette te verslaan. Helaas moest Bertus Ruijsbroek weer terrein prijs geven tegen Jan v.d. Meijs. Het werd 6,96 tegen 8,54 punten. Nees Lodder kon zijn huzarenstukje van een week eerder niet herhalen tegen Bart Wernke. Het werd een pijnlijke 7,27 tegen 11,61 voor ‘de Westwijker’. Peter v.d. Hoek tenslotte,  speelde de sterren van de hemel tegen Martin van Iersel. Zijn 14,18 punten waren helaas toch niet genoeg om Martin te verslaan. Martin zorgde met zijn 14,72 punten er voor,  dat ‘de Westwijk’ met een winstpartij (106,20% tegen 113,56%) terug naar Vlaardingen kon gaan. Ook nu weer 7 procentpunten verschil. Door deze uitslag staan beide clubs nagenoeg gelijk aan de kop van de WWT-ranglijst en zal het vervolg van de competitie bepalen wie van beide aan de finish het grootste aantal punten verzamelde.

Tijdens de ALV van ‘de Vliet’ op vrijdag de 15e werden, zoals gebruikelijk, vele aandacht vragende punten aan de orde gesteld. Algemeen kan worden gesteld dat het heel goed gaat met de biljartclub ‘de Vliet’ maar dat vele leden zich nu al grote zorgen maken over de situatie die zal ontstaan wanneer  het gebouw ‘de Vliet’ omstreeks 2020 onder de slopershamers ten onder zal gaan. “Het kan toch niet zo zijn dat een gezonde club als b.c. ‘de Vliet’ niet verder zal kunnen strijden om het seniorenbiljart namens Maassluis in de regio te vertegenwoordigen”,  is de breed gedragen opinie.  Getracht zal worden nu reeds bij de officiële instanties aandacht te vragen voor dit toekomstige probleem.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt