Sluitingsdatum is 23 februari 2017, 14.00 uur

MAASSLUIS | Lokale sport- en beweegaanbieders kunnen vanaf nu bij ZonMw (link) een subsidieaanvraag indienen voor de Sportimpuls 2017. Ook dit jaar zijn drie subsidieoproepen tegelijkertijd opengesteld: 

  • Sportimpuls
  • Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht
  • Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten

De Sportimpuls heeft als doel mensen die niet of te weinig bewegen of dreigen te stoppen met hun sport- en beweegactiviteiten te stimuleren om blijvend fysiek in beweging te komen door gebruik te maken van vraaggestuurd lokaal sport- en beweegaanbod op maat.

Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht 2017 heeft  als doel kinderen van 0 tot 18 jaar met (risico op) overgewicht en obesitas die niet of te weinig bewegen te stimuleren om gebruik te maken van een passend sport- en beweegaanbod. Daarnaast is het doel dat zij blijven sporten en bewegen als onderdeel van een gezonde(re) leefstijl. Belangrijke elementen in de uitvoering zijn:

  • samenwerking tussen sport en zorg;
  • opvoedingsondersteuning en ouderparticipatie;
  • passend sport- en beweegaanbod.

Sportimpuls Jeugd in lage inkomensbuurten 2017 richt zich op jeugd tot en met 21 jaar uit lage inkomensbuurten. Doel is om de jeugd die weinig kansen heeft lid te worden van een sportclub, in hun eigen buurt blijvend fysiek in beweging te brengen. Daarbij is het belangrijk om aan te sluiten op het armoedebeleid van de gemeente, rekening te houden met de behoefte van de doelgroep en de ouders te betrekken.

Redactie

Redactie

Hoofdredactie van Maassluis.Nu | Verzorgt berichtgeving die niet onder een specifiek redactieteam valt