Het EO programma “Kerstfeest in de stad maakt zijn opname van de muzikale optredens op Het Schanseiland op 8 december 2019 in Maassluis. Het thema is “je bent niet alleen”…

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog gaf Filips van Marnix van Sint-Aldegonde opdracht om buitendijks een schans te bouwen. Nog voordat deze klaar was, in 1573, werd deze door de Spanjaarden veroverd en werd Marnix gevangengenomen.

De aankomst van Sint in november bekijkt men vanaf de kade van Het Schanseiland.

Het jaarlijks evenement De Furieade in oktober vindt voor een deel op Het Schanseiland plaats.

* * *

Je bent niet alleen

Spanjool, Aldegonde,
Sinterklaas, opgewonden
Furieade, Schanseiland
op de kade hand in hand
ons ‘Sluis symbool
maakt weer eens school

strijd tegen eenzaamheid
vóór gezamenlijkheid
niemand uitgesloten
mensen op de boten
mensen op het land
we strijden hand in hand

ieder viert met ons de kerst
samen komen wij het verst
zing mee, luister en geniet
zie de ander en diens verdriet
wees een steun voor elkaar
niet even maar het hele jaar

de medemens verschijnt
en eenzaamheid verdwijnt
door ‘er zijn’ voor elkaar
elke dag van het jaar
een alledaagse zaak
maar geen lichte taak

Jelle Ravestein (stadsdichter)

Jelle Ravestein (stadsdichter)

JELLE RAVESTEIN | Stadsdichter 9/2018 tm 8/2020 | Schrijft op eigen initiatief of op uitnodiging over zaken in de gemeente Maassluis | In deze rol 2 jaar ambassadeur voor Maassluis met het dichterlijk woord. | Humanicus | Amoricus |Sophicus | Analyticus | Criticus | Sarcasticus | Cynicus | Ironicus |Humoricus | Poeticus | Datdus