MAASSLUIS | Ter gelegenheid van De Week van de Voedselbanken schreef ik onderstaand gedicht.

Voedselbank Maassluis

 

 

Voedselbanken bedankt!

Klant van voedselbank
week’lijks voorzien van eten:
het is een dankbare taak
wat iedereen moet weten.
Het beschikbare voedsel
door anderen gedoneerd
heeft vrijwilligers
tot actie verordonneerd.

Verdeel het voedsel
over de pakketten,
daarbij zorgvuldig
op compleetheid letten.
Geschonken voedsel
zo mogelijk gezond,
steeds eerlijk verdeeld,
voedt menig mond.

Hier slaat de voedselbank
twee vliegen in één klap.
Tien kiloton verspilling
voorkómen, dat is knap.
en arme mensen
directe hulp geboden;
deze vrijgevigheid
lenigt vele noden.

Vele monden landelijk
elk jaar kunnen vullen.
Honderdvijfendertig
met drie nullen.
Het aantal pakketten
twee miljoen of meer.
Dertigduizend gezinnen
steunen keer op keer.

Hier past ons allen
waardering uit te spreken.
Voor de geboden hulp
in al die weken.
Diep buigen voor hen
die hier hard werken.
Bedrijven, hulpinstanties
en vanouds de kerken.

Men bewijst hier dat
medemenselijkheid bestaat.
Toch hopen dat die bank
op korte termijn vergaat.
Dan zijn er eindelijk
geen armen meer in ’t land.
Als dát gebeurt, staat het
met hoofdletters in de krant.

© 18-10-2018 Jelle Ravestein

Stadsdichter van Maassluis


De stadsdichter schrijft op eigen initiatief of op uitnodiging over onderwerpen die met Maassluis te maken hebben. De stadsdichter is ambassadeur van de stad. Daarnaast promoot hij ook Poëziecafé Woordkunst dat eens per twee maanden een dichtersavond organiseert. De eerstvolgende avond is dinsdag 13 november 2018.

woordkunst.maassluis.nu
Jelle Ravestein (stadsdichter)

Jelle Ravestein (stadsdichter)

JELLE RAVESTEIN | Stadsdichter 9/2018 tm 8/2020 | Schrijft op eigen initiatief of op uitnodiging over zaken in de gemeente Maassluis | In deze rol 2 jaar ambassadeur voor Maassluis met het dichterlijk woord. | Humanicus | Amoricus |Sophicus | Analyticus | Criticus | Sarcasticus | Cynicus | Ironicus |Humoricus | Poeticus | Datdus

1 Reactie

  1. Aad Rieken
    20 oktober 2018 at 10:33

    “Het Gedicht (Gezicht) Van De Ware Stadsdichter!”